Gmina

Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Rozmiar czcionki:

Przejazd BratianDROGI GMINNE. Zakupiono tłuczeń po likwidowanym torowisku linii kolejowej Nowe Miasto Lub.- Iława. Tłuczeń został wykorzystany do napraw dróg w gminie. Do tej pory naprawiono ca 29 km dróg i ulic. Gmina za 492 tyś. zł. zakupiła od Firmy TIM Kasprzak, Zimowicz z Gubina prawo pozyskania tłucznia z określonego odcinka likwidowanego torowiska. Zakładano, że na odcinku, za który zapłacono, znajduje się 16 tyś. ton. Dotychczas wydobyto 19,7 tyś. ton, a odcinek nie jest jeszcze do końca wyeksploatowany. Pozostałe koszty, tj. załadunek, transport i prace na drogach wyniosły 324 tyś. zł. Całość wydatkowanych środków pochodzi budżetu Gminy

BRATIAN. Zlikwidowano przejazd kolejowy. Inwestycja zakończona 5 sierpnia 2011. Całkowity koszt operacji wyniósł 27.991, 66 zł brutto. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie było Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z.o.o. w Iławie . Środki na realizację pochodziły z budżetu Gminy.

BAGNO. Zbudowano chodnik.Mając na uwadze bezpieczeństwo i poprawę estetyki wsi w ramach funduszu sołeckiego i środków z budżetu Gminy wykonano chodniki wokół bloków .Inwestycję wykonano za kwotę 20 000 zł.

JAMIELNIK. Zbudowano chodnik. W ramach funduszu sołeckiego wykonano 162,6 m2 chodnika wzdłuż drogi

TYLICE. Wykonano oświetlenie drogi. Realizując potrzeby mieszkańców i mając na uwadze ich bezpieczeństwo wykonano dokumentację budowlaną i zrealizowano oświetlenie drogi prowadzącej w kierunku cmentarza , do oświetlenia drogi zastosowano energooszczędne ledowe –lampy LED 28W . Środki na realizacje zadania w kwocie 21.000 zł pochodziły z budżetu Gminy.

KACZEK. Barierki ochronne. Z budżetu Gminny przy drodze Bratnia – Kaczek na skarpach przed mostkami zamontowano barierki ochronne o łącznej długości 64 mb Wartość prac 15 350.00 zł

DROGA NAWRA-USTRONIE. W ramach przygotowań do przyszłych inwestycji i poprawy warunków drogowych w Gminie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nawra-Ustronie. Środki na realizacje w kwocie 21.000 zł. pochodziły z budżetu Gminy.

MSZANOWO. Budowa chodnika przy ulicy Nad Drwęcą . Rozpoczęto realizację zadania obejmującą wykonanie chodnika przy ulicy Nad Drwęca W bieżącym roku wykonano 110 m2 chodnika z wjazdami na działki za kwotę 17 367 .00 zł. Zadanie jest realizowane z funduszu sołeckiego i budżetu Gminy .Rok 2012 będzie rokiem dalszej realizacji tego zadania , które obejmuje wykonanie ogółem ok. 498 m2 chodnika z wjazdami.

Share