Inwestycje pozostałe

Rozmiar czcionki:

OrlikmBRATIAN. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" w Bratianie" W 2011 roku zakończono budowę boiska sportowego Orlik 2012 . W wyniku realizacji operacji powstało boisko do piłki nożnej ze sztuczna murawą , boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze socjalne. Ponadto wykonano oświetlenie, ogrodzenie oraz wybudowano parking.

Projekt, pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" w Bratianie" współfinansowano ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji celowej w ramach Programu „Moje boisko - Orlik 2012" oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Beneficjentem projektu była Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Całkowity koszt operacji wyniósł 1 168 676,06 złotych przy czym wielkość dofinansowania przyznanego Gminie ze środków PROW to 470 145 ,00 złotych, dotacja z Ministerstwa wyniosła 333 000,00 złotych, zaś Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał Gminie dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Szczegóły na temat projektu w siedzibie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Mszanowo, ul. Podleśna, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie).Szczegóły na temat rezerwacji obiektu, regulaminu itp. na stronie www.orlikbratian.pl

 

Lekart swietkicaLEKARTY „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lekartach" W ramach operacji „Przebudowa i remont i świetlicy wiejskiej w Lekartach" przeprowadzono gruntowny remont wszystkich pomieszczeń – głównej sali, kuchni, magazynów. Wybudowano m. in. nowe łazienki, zainstalowano szambo, wykonano nowe posadzki, wymieniono okna i drzwi, wybudowano nowy komin, wygipsowano i odmalowano ściany oraz sufit, zainstalowano klimatyzację, wymieniono drzwi garażowe, wykonano elewację zewnętrzną, utwardzono polbrukiem teren przed wejściem. Wszystkie roboty wykonała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma P.H.U. TOMEX Joanna Bukowska z Mroczna.

Projekt zrealizowano w 2011 roku. Beneficjentem był Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Całkowity koszt operacji wyniósł 299 720,24 zł, przy czym wielkość dofinansowania przyznanego Gminie to 176 694,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Szczegóły na temat projektu w siedzibie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Mszanowo, ul. Podleśna, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie).

 

BRATIAN. W ramach zadania „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie „ 30 września 2011 Gmina Nowe Miasto Lubawskie złożyła w wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie projekt pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii...." w ramach konkursu nr 02/11/6.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6– Środowisko przyrodnicze, działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.1 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt polega na modernizacji ogrzewania w istniejącym budynku Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Obecnie szkoła ogrzewana jest przy pomocy elektrycznych pieców akumulacyjnych. Planuje się zmianę sytemu ogrzewania energią wytwarzaną za pomocą pomp ciepła. W procesie aplikowania o środki niezbędne było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. Koszt wykonania ww. dokumentacji wyniósł 34.000 zł. Wykonawcą była firma EC Euro Consulting sp. z o. o. z Olsztyna.

 

swietliceTYLICE, CHROSLE, MSZANOWO. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chroślu i Mszanowie" Świetlice wiejskie w Tylicach, Chroślu i Mszanowie nabrały nowego wyrazu dzięki wyposażeniu, które Gmina zakupiła w ramach projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chroślu i Mszanowie". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zmywarki, szafy chłodnicze, zamrażarki, warniki do wody, sceny, nagłośnienia, stoły, krzesła, meble, to tylko nieliczne spośród całego szeregu sprzętów i rzeczy, jakimi obecnie dysponują świetlice. Realizację projektu zakończono w 2011 roku. Beneficjentem była gmina Nowe Miasto Lubawskie. Całkowity koszt operacji wyniósł 303 035,58 złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 171 454,00 złotych.Szczegóły na temat projektu w siedzibie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Mszanowo, ul. Podleśna, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie)

 

Gwiździny zagospodarowany placGWIŹDZINY. Zagospodarowano centrum wsi. W ramach konkursu: Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Działanie I: Mała infrastruktura wiejska realizowała projekt pn: „Zagospodarowanie centrum wsi w Gwiździnach". W ramach tego społeczność lokalna w ramach podjętego zobowiązania wykonała prace porządkowe związane z przygotowaniem, oczyszczeniem terenu. Z uzyskanych środków zakupiono kostkę brukową grill stoły biesiadne i ławki huśtawkę i hamak. Na placu przeznaczonym do zagospodarowania została posiana trawa, a także posadzono krzewy ozdobne poprawiające estetykę obiektu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 10.900 zł., z tego Gmina pokryła 4.360 zł, a dotacja wyniosła 6.540 zł.

 

SKARLIN. Ułożono kostkę brukową przy Świetlicy Wiejskiej. Środki na realizacje w kwocie 7.000 zł. pochodziły z budżetu Gminy oraz z funduszu sołeckiego. Dzięki temu poprawiła się estetyka wokół świetlicy i wygoda użytkowników, szczególnie w razie niepogody.

 

TYLICE. Wykonano utwardzenie działek gminnych przy Świetlicy Wiejskiej realizując tym samym częściowo wniosek mieszkańców dotyczący zapewnienia miejsc parkingowych przy Świetlicy. Środki na realizacje w kwocie 22.282 zł. pochodziły z budżetu Gminy oraz z funduszu sołeckiego. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o w Mszanowie wyłoniony w przetargu z pośród 4 oferentów. W roku 2012 zostaną podjęte dalsze działania związane z zaprojektowaniem i wykonaniem dodatkowego parkingu na ok.10 miejsc przy działce hydroforni.

 

SKARLIN. Wykonano ogrodzenie placu zabaw. W roku 2010 wykonano 30.00 m ogrodzenia placu zabaw a w roku 2011 dalsze 30.00 mb ogrodzenia .Środki na realizacje pochodziły z budżetu Gminy oraz z funduszu sołeckiego