Gmina

Budowa kanalizacji w Pacółtowie - Etap II

Rozmiar czcionki:

 

Celem projektu jest skanalizowanie kolejnej, po Mszanowie i Bratianie, miejscowości w Gminie. Obejmuje on wykonanie instalacji kanalizacyjnej w całej wsi oraz uzupełnienie sieci wodociągowej. Zadanie zostało podzielona na dwa etapy. W roku 2014 zostanie wykonana sieć wodociągowa i jedna, krótsza nitka kanalizacji, a w 2015 druga dłuższa nitka. Z obydwu ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Nowym Mieście Lubawskim.
Całkowity planowany koszt wykonania sieci to niecałe 4 mln zł, z tego ponad 2,5 mln zł Gmina uzyska za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

19.05.2015 Dokonano odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej w Pacółtowie. Więcej...
29.04.2015 Konferencja podczas sesji Rady Gminy mająca na celu podsumowanie realizowanej inwestycji radnym i sołtysom. Więcej...
22.04.2015

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Pacółtowa - konferencja na temat kanalizacji sanitarnej i wodociagowej oraz podsumowanie inwestycji. Więcej....

 

Informacje na temat I Etapu realizacji inwestycji znajdą Państwo tutaj.

 

 

Baner

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Baner

 

Share