Gmina

Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice

W drodze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Tylice, Pacółtowo i Bratian” wyłoniono dwie firmy spośród czterech, które złożyły swoje oferty, a jedna z nich wykona Zadanie nr 1„Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice” (dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 250 m) – II etap.

 

 

09.07.2015 r.         Podpisanie umowy z wykonawcą. Więcej...

05.08.2015 r.         Ruszyły pierwsze prace. Więcej...

13.08. 2015 r.        Dobiegły końca prace związane z przebudową drogi. Więcej...

 

                                                            

 

 

Share