Gmina

Przebudowa drogi gminnej w Pacółtowie

W drodze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Tylice, Pacółtowo i Bratian” wyłoniono dwie firmy spośród czterech, które złożyły swoje oferty, a jedna z nich wykona Zadanie nr 2„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo – od granicy Nowego Miasta Lubawskiego (ul. Korczaka) do drogi wojewódzkiej Nr 538”.

 

 

08.07.2015 r.         Podpisanie umowy z wykonawcą.

04.11.2015 r.       Wójt gminy sprawdził postęp prac dla ww. zadania oraz prac równoległych na terenie Pacółtowa.

27.11.2015 r.        Prace zakończone.

Share