Gmina

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gwiździnach – Traca nr 4.

Rozmiar czcionki:

 Zadanie polega na rozbudowie sieci wodociągowej w Gwiździnach. Łączna długość wybudowanej sieci to prawie 2,4 km. Trasa nr 4 biegnie wzdłuż drogi powiatowej relacji Nowe Miasto Lubawskie – Słup.
Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom miejscowości dostępu do wodociągu gminnego, a przez to poprawę warunków życia na wsi.

 

13.03.2015 Podpisanie umowy o dofinansowanie. Więcej ...

          13.04.2015             Podpisanie umowy z wykonawcą. Więcej...

          08.06.2015             Podpisanie protokołu końcowego z odbioru technicznego sieci. Więcej...

 

 

Share