Gmina

Inwestycje

Podpisano umowę na rozbudowę wodociągu w Gwiździnach

Rozmiar czcionki:

umowa wodociag m

 

Dnia 4 czerwca br. została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Nowe Miasto Lubawskie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Rybnie. Wykonawca ma za zadanie rozbudować sieć wodociągową w Gwiździnach o trasę nr 1 w celu poprawy infrastruktury technicznej oraz poprawy jakości życia mieszkańców Gwiździn. Spółdzielnia wykona roboty ziemne i przygotowawcze oraz roboty montażowe. Za wykonanie zadania Spółdzielnia otrzyma wynagrodzenie w wysokości ponad 100 000 złotych.

Czytaj więcej...

Lokalna platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Rozmiar czcionki:

gis23.04.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" wyłonionym w przetargu nieograniczonym, firmą CADExpert Sp. z. o. o. z/s w Łodzi.
Istotą projektu jest stworzenie Lokalne Platformy GIS, która, posłuży do prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Gwiździny – Krzemieniewo

Rozmiar czcionki:

Droga19 marca 2013 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Śliżewskiej, podpisał dwie umowy z wykonawcami inwestycji pod nazwą:„Przebudowa drogi gminnej Gwiździny – Krzemieniewo Nr 181048N".

1.  z firmą SKANSKA S.A. reprezentowaną Przez Dyrektora Zespołu Projektów - Sławomira Szewczyka na wykonanie robót budowlanych.
2.  z firmą P.H.U. BUMARK reprezentowaną przez właściciela – Roberta Siemieniewskiego na nadzór inwestorski.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół ma pompy ciepła

Rozmiar czcionki:

Pompa ciepla

Jedną z największych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w roku 2012 była modernizacja ogrzewania Zespołu Szkól im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Polegała ona na wykonaniu pomp ciepła czerpiących energię z głębi ziemi oraz instalacji rozprowadzającej to ciepło po budynku szkoły. Dotychczas szkoła ogrzewana była energią elektryczną, która w momencie projektowania i budowy była najtańszą alternatywą. Niestety zmiana uwarunkowań zewnętrznych spowodowała, że z najtańszej, stała się najdroższą i trzeba był szukać innych rozwiązań.

Czytaj więcej...

Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze

Rozmiar czcionki:

Orwarcie swietlicy-NDB.m06.10.2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, w nowo wyremontowanym obiekcie, w Nowym Dworze Bratiańskim. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Tomasz Waruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Roman Biegajski oraz Sołtys Wsi Kazimierz Domżalski. W uroczystości uczestniczyli również Radni Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Radny Powiatu, Wacław Jabłoński. Świetlica zainaugurowała swoja działalność montażem słowno-muzycznym przygotowanym specjalnie na tą okazję przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II W Jamielniku.

Czytaj więcej...

Festyn w Bagnie

Rozmiar czcionki:

miniW dniu 29 września 2012 r. w Bagnie odbył się festyn wiejski, który miał na celu nie tylko integrację mieszkańców, ale również podsumowanie realizacji projektów pn. „Zagospodarowanie centrum wsi w Bagnie" oraz „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bagno poprzez modernizację boiska sportowego".

 

 

Czytaj więcej...

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Jamielniku

Rozmiar czcionki:

poloW dniu 14 września uroczyście otwarto boisko wielofunkcyjne ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku. W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa p. Jarosław Sarnowski, Starosta Nowomiejski p. Ewa Dembek, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie p. Tomasz Waruszewski, Radni Gminy z Przewodniczącym p. Romanem Biegajskim na czele, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy oraz uczniowie. Nie mogło zabraknąć również proboszcza jamielnickiej parafii ks. Marka Wróblewskiego, który poświęcił boisko.

Czytaj więcej...

Podkategorie