Gmina

Inwestycje

Umowa na dostawę energii cieplnej

Rozmiar czcionki:

Wczorajszego popołudnia, tj. 15.06.2015 roku, w siedzibie gminy podpisano kolejną umowę – tym razem na „Dostawę energii cieplnej do obiektów użyteczności Publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”.

Ww obiektami są: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku oraz szkoły podstawowe w Radomnie i Skarlinie.

Czytaj więcej...

Odbiór sieci wodociągowej w Gwiździnach

Rozmiar czcionki:

Dnia 08.06.2015 roku zatwierdzono protokół końcowy z dokonanego dnia 03.06.2015 roku odbioru technicznego sieci wodociągowej. Inwestycja zrealizowana została w ramach zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny – Trasa nr 4”.

W skład powołanej przez Wójta komisji, która przeprowadziła przegląd wykonanych robót, weszli: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – Stanisław Bielecki oraz inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Marek Arentowicz.

Czytaj więcej...

Inwestycja w Pacółtowie zakończona

Rozmiar czcionki:

Dnia 19 maja 2015 roku powołana przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie komisja, w której skład weszli: Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju – Stanisław Bielecki, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Marek Arentowicz, Inspektor nadzoru – inż. Przemysław Stadnik, Kierownik Budowy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL – OLSZTYN” – mgr inż. Andrzej Wierzbicki oraz Przez Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie – Leszek Moczadło, dokonała odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej w Pacółtowie.

Czytaj więcej...

Konferencja po sesji

Rozmiar czcionki:

Tradycyjnie wraz z końcem miesiąca w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się sesja Rady Gminy, po zakończeniu której miała miejsce krótka konferencja poświęcona realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo" poprowadzona przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Miała ona na celu podsumowanie realizowanej inwestycji.

Czytaj więcej...

Konferencja w Pacółtowie

Rozmiar czcionki:

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa były tematem konferencji zorganizowanej dnia 22 kwietnia 2015r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Pacółtowie. Odbyła się ona w związku z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo".

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a więc frekwencja okazała się zadowalająca.

Czytaj więcej...

Już jutro konferencja w Pacółtowie

Rozmiar czcionki:

Przypominamy, że jutro o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Pacółtowie odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z realizowaną na terenie miejscowości inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej.

Na zebranie zapraszamy mieszkańców wsi oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej...

22.04.2015 Konferencja w Pacółtowie

Rozmiar czcionki:

Dnia 22 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Pacółtowie odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z realizowaną na terenie miejscowości inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej.

Na zebranie zapraszamy mieszkańców wsi oraz osoby zainteresowane.

Podczas konferencji usłyszymy wypowiedź specjalisty z zakresu ochrony środowiska dr Michała Markowskiego w wystąpieniu na temat korzyści wynikających z rozwijania infrastruktury wodno-ściekowej.

Czytaj więcej...

Podkategorie