Komunikaty i ogłoszenia

Informacja

Rozmiar czcionki:

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że IV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Mszanowie.

 

 

 

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
5. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania i wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bratian na działalność Wójta Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Arkadiusza Mioskowskiego na działalność Wójta Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2034.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/355/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/360/2014 o zmianie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
16. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski