Gmina

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie

Rozmiar czcionki:

 

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29.01.2015r. w sprawie zarządzenia wyborów SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA PUSTKI

 Na podstawie uchwały nr XLI/217/09 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pustki (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazurskiego Nr 15 poz.439 z dnia 12.02.2010r.) oraz zarządzenia Nr 15/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29.01.2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Pustki Gmina Nowe Miasto Lubawskie, podaje się do publicznej wiadomości, że zebranie wyborcze odbędzie się  w dniu 9 lutego 2015 r. o godz. 18:00  w świetlicy wiejskiej.


Proponowany porządek zebrania:


1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku zebrania.
3) Wybory sołtysa
    a) przedstawienie zasad i trybu wyborów organów sołectwa;
    b) zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
    c) wybory komisji skrutacyjnej;
    d) przeprowadzenie wyborów sołtysa;
    e) ogłoszenie wyników.
4) Wybory rady sołeckiej
    a) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej;
    b) wybór komisji skrutacyjnej;
    c) przeprowadzenie wyborów;
    d) ogłoszenie wyników.
5) Wnioski, zapytania i informacje.
6) Zakończenie zebrania.


W przypadku braku frekwencji w powyższym terminie, zebranie odbędzie się w II terminie w dniu: 9 lutego 2015r. o godz. 18:15.


                                                  Wójt

                                                 Tomasz Waruszewski

 

 

Share