Gmina

Komunikaty i ogłoszenia

Podatek od nieruchomości - stawki 2012 r.

Rozmiar czcionki:

lalkulator icoInformujemy, że Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie uchwałą nr XIII/66/2011 z dnia 4 listopada 2011r. ustaliła wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 

Wynosić one będą:


 • 0,84 zł/m2 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.
 • 4,33 zł/ha od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.
 • 0,35 zł/m2 od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
 • 0,70 zł/m2 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne.
 • 21,00 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności.
 • 10,24 zł/m2 powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
 • 4,45 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.
 • 5,50 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
 • 7,36 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części wykorzystywanych na cele letniskowe i rekreacyjne.
 • 1,5 % wartości rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody.
 • 2 % wartości pozostałych budowli lub ich części.

Nakazy płatnicze rozsyłane będą w lutym 2012 r.

Termin wpłaty I raty podatku upływa 15 marca 2012 r.

Pełny tekst uchwały do pobrania TUTAJ

Do pobrania:

Pobierz (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGOINRL -1.pdf)  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGOINRL -1

Pobierz (DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1.pdf)  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

Pobierz (DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1.pdf)  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1

Pobierz (DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1.pdf)  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

Share