Komunikaty i ogłoszenia

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół ogłoszony

Rozmiar czcionki:

Ogloszenie g

 

Informacja o ogłoszeniu konkursów na stanowisko dyrektora.


Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach, Szkoły Podstawowej w Radomnie, Szkoły Podstawowej w Skarlinie, Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184,poz. 1436, Dz. U.z 2011 r. Nr 254, poz.1526).
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora( wpisać nazwę wybranej szkoły) " w terminie do dnia 29 czerwca 2012 roku do godz. 15.00 w Gminnym Zespole Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ul. Podleśna 1 pokój nr 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Konkurs odbędzie się 9 .07. 2012 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie www.bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska lub w Gminnym Zespole Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, pokój nr 4., tel. 56 472 63 10.

 

Wójt
Tomasz Waruszewski

Ogloszenie d


Do pobrania pełny tekst zarządzenia