Gmina

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Rozmiar czcionki:

 

WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUB. Z/S W MSZANOWIE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONYCH NIERUCHOMOŚCI

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/54
 • Powierzchnia działki 0,0818 ha
 • Cena wywoławcza 12.600,00 zł
 • Wadium 1.260,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 14 września 2012
 • Minimalne postąpienie 130,00 zł.
 • Termin przetargu 18 września 2012 r. o godz. 9 00Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/55
 • Powierzchnia działki 0,0796 ha
 • Cena wywoławcza 13.400,00 zł
 • Wadium 1.340,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 14 września 2012 r.
 • Minimalne postąpienie 140,00 zł.
 • Termin przetargu 18 września 2012 r. o godz. 10 00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/56
 • Powierzchnia działki 0,0869 ha
 • Cena wywoławcza 13.400,00 zł
 • Wadium 1.340,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 14 września 2012 r.
 • Minimalne postąpienie 190,00 zł.
 • Termin przetargu 18 września 2012 r. o godz. 11 00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/57
 • Powierzchnia działki 0,0841 ha
 • Cena wywoławcza 12.900,00 zł
 • Wadium 1.290,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 18 września 2012 r.
 • Minimalne postąpienie 130,00 zł.
 • Termin przetargu 21 września 2012 r. o godz. 9 00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/58
 • Powierzchnia działki 0,0869 ha
 • Cena wywoławcza 13.400,00 zł
 • Wadium 1.340,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 18 września 2012 r.r.
 • Minimalne postąpienie 140,00 zł..
 • Termin przetargu 21 września 2012 r. o godz. 10 00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17

6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/59
 • Powierzchnia działki 0,0772 ha
 • Cena wywoławcza 13.000,00 zł
 • Wadium 1.300,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 18 września 2012 r.
 • Minimalne postąpienie 130,00 zł.
 • Termin przetargu 21 września 2012 r. o godz. 11 00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17

DODATKOWE INFORMACJE:

 • wszystkie działki mają bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • wszystkie działki mają możliwość uzyskania warunków przyłącza energetycznego,
 • w przyszłości planowana budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej - wydane jest pozwolenie na budowę.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wymaganych terminach na konto:


PKO BP o. Iława nr 97 1020 3583 0000 3102 0011 3647.


Liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie Urzędu.
Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości obciążają nabywcę.
Dokładne i wiążące informacje o przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

 

Share