Gmina

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

Rozmiar czcionki:

 

WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUB. Z/S W MSZANOWIE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONYCH NIERUCHOMOŚCI


1.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana nie posiadająca aktualnego planu zagospodarowania terenu


•    położenie Mszanowo, obręb geodezyjny Bratian (tu mapa do pobrania)
•    KW nr EL1N/00023495/5
•    nr ewidencyjny działki 760/22
•    Powierzchnia działki 0,5399 ha
•    Cena wywoławcza 145.100,00 zł
•    Wadium 14.510,00 zł
•    Termin wpłaty wadium 7 maja 2013 r.
•    Minimalne postąpienie 1460,00 zł
•    Termin przetargu 10 maja 2013 r. o godz. 9:00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17

Dodatkowe informacje:

  • bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej,
  • sieć kanalizacji sanitarnej w działce,
  • sieć energetyczna 15 kV na działce

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wymaganych terminach na konto:


PKO BP o. Iława nr 97 1020 3583 0000 3102 0011 3647.


Liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie Urzędu.
Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości obciążają nabywcę.
Dokładne i wiążące informacje o  przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

 

 

Share