Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Rozmiar czcionki:

WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUB. Z/S W MSZANOWIE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONYCH NIERUCHOMOŚCI

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. IV przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 26.04.2013 r., drugi 14.06.2013 r., trzeci 22.08.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Gwiździny
 • KW nr EL1N/00020051/0
 • Nr ewidencyjny działki 144/4
 • Powierzchnia działki 0,0788 ha
 • Cena wywoławcza 14.800,00 zł
 • Wadium 1.480,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 14 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 150,00 zł.

Termin przetargu 18 listopada 2013 r. o godz. 9.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do utwardzonej tłuczniem drogi gminnej,
 • w przyszłym roku gmina planuje doprowadzić sieć wodociągową do działek.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. IV przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 26.04.2013 r., drugi 14.06.2013 r., trzeci 22.08.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Gwiździny
 • KW nr EL1N/00020051/0
 • Nr ewidencyjny działki 144/5
 • Powierzchnia działki 0,0788 ha
 • Cena wywoławcza 14.800,00 zł
 • Wadium 1.480,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 14 listopada 2013 r
 • Minimalne postąpienie 150,00 zł.

Termin przetargu 18 listopada 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do utwardzonej tłuczniem drogi gminnej,
 • w przyszłym roku gmina planuje doprowadzić sieć wodociągową do działek.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. IV Przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 29.04.2013 r., drugi 20.06.2013 r., trzeci 23.08.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/51
 • Powierzchnia działki 0,0836 ha
 • Cena wywoławcza 13.500,00 zł
 • Wadium 1.350,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 15 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 140,00 zł.

Termin przetargu 19 listopada 2013 r. o godz. 9.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • możliwość uzyskania warunków przyłącza energetycznego,
 • w przyszłości planowana budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej - wydane jest pozwolenie na budowę.

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. IV przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 29.04.2013 r., drugi 20.06.2013 r., trzeci 23.08.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00032590/7
 • Nr ewidencyjny działki 216/52
 • Powierzchnia działki 0,0838 ha
 • Cena wywoławcza 13.500,00 zł
 • Wadium 1.350,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 15 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 140,00 zł.

Termin przetargu 19 listopada 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • możliwość uzyskania warunków przyłącza energetycznego,
 • w przyszłości planowana budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej - wydane jest pozwolenie na budowę.

Działki w Jamielniku


5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe. III przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył 08.05.2013 r., drugi 25.06.2013 r., trzeci 06.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00020158/0
 • Nr ewidencyjny działki 358/5
 • Powierzchnia działki 0,1932 ha
 • Cena wywoławcza 30.200,00 zł
 • Wadium 3.020,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 15 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 310,00 zł.

Termin przetargu 20 listopada 2013 r. o godz. 9.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • linia energetyczna przebiega w pobliżu nieruchomości - łatwość wykonania przyłącza,
 • sieć wodociągowa zlokalizowana jest w przylegającej drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze.

6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe. IV przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył 08.05.2013 r., drugi 25.06.2013 r., trzeci 06.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00020158/0
 • Nr ewidencyjny działki 358/6
 • Powierzchnia działki 0,2051 ha
 • Cena wywoławcza 32.000,00 zł
 • Wadium 3.200,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 15 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 320,00 zł.

Termin przetargu 20 listopada 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • linia energetyczna przebiega w pobliżu nieruchomości - łatwość wykonania przyłącza,
 • sieć wodociągowa zlokalizowana jest w przylegającej drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze

7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe. IV przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 30.04.2013 r., drugi 28.06.2013 r., trzeci 06.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00020158/0
 • Nr ewidencyjny działki 358/8
 • Powierzchnia działki 0,1228 ha
 • Cena wywoławcza 19.200,00 zł
 • Wadium 1.920,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 18 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 200,00 zł.

Termin przetargu 21 listopada 2013 r. o godz. 9.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • linia energetyczna przebiega w pobliżu nieruchomości - łatwość wykonania przyłącza,
 • sieć wodociągowa zlokalizowana jest w przylegającej drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze.

8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe. IV przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 30.04.2013 r., drugi 28.06.2013 r., trzeci 06.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00020158/0
 • Nr ewidencyjny działki 358/9
 • Powierzchnia działki 0,1230 ha
 • Cena wywoławcza 19.200,00 zł
 • Wadium 1.920,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 18 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 200,00 zł.

Termin przetargu 21 listopada 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • linia energetyczna przebiega w pobliżu nieruchomości - łatwość wykonania przyłącza,
 • sieć wodociągowa zlokalizowana jest w przylegającej drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze.

9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe. IV przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 30.04.2013 r., drugi 28.06.2013 r., trzeci 06.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Jamielnik
 • KW nr EL1N/00020158/0
 • Nr ewidencyjny działki 358/10
 • Powierzchnia działki 0,1311 ha
 • Cena wywoławcza 20.500,00 zł
 • Wadium 2.050,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 18 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 210,00 zł.

Termin przetargu 21 listopada 2013 r. o godz. 11.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • działka ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi publicznej - gminnej,
 • linia energetyczna przebiega w pobliżu nieruchomości - łatwość wykonania przyłącza,
 • sieć wodociągowa zlokalizowana jest w przylegającej drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze.

10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. III przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 09.07.2013 r., drugi 02.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Tylice
 • KW nr EL1N/00021491/3
 • Nr ewidencyjny działki 141/11
 • Powierzchnia działki 0,0942 ha
 • Cena wywoławcza 14.700,00 zł
 • Wadium 1.470,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 19 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 150,00 zł.

Termin przetargu 22 listopada 2013 r. o godz. 9.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - gminnej,
 • Sieć energetyczna w pobliżu działek,
 • Sieć wodociągowa w drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze.

11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. III przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 09.07.2013 r., drugi 02.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Tylice
 • KW nr EL1N/00021491/3
 • Nr ewidencyjny działki 141/10
 • Powierzchnia działki 0,0813 ha
 • Cena wywoławcza 12.700,00 zł
 • Wadium 1.270,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 19 listopada 2013
 • Minimalne postąpienie 130,00 zł.

Termin przetargu 22 listopada 2013 r. o godz. 10.00Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - gminnej,
 • Sieć energetyczna w pobliżu działek,
 • Sieć wodociągowa w drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze

12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. III przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 09.07.2013 r., drugi 02.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Tylice
 • KW nr EL1N/00021491/3
 • Nr ewidencyjny działki 141/9
 • Powierzchnia działki 0,0769 ha
 • Cena wywoławcza 12.000,00 zł
 • Wadium 1.200,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 19 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 120,00 zł.

Termin przetargu 22 listopada 2013 r. o godz. 11.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - gminnej,
 • Sieć energetyczna w pobliżu działek,
 • Sieć wodociągowa w drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze.

13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. III przetarg. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 09.07.2013 r., drugi 02.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Tylice
 • KW nr EL1N/00021491/3
 • Nr ewidencyjny działki 141/8
 • Powierzchnia działki 0,0869 ha
 • Cena wywoławcza 13.500,00 zł
 • Wadium 1.350,00 zł
 • Termin wpłaty wadium 19 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 140,00 zł.

Termin przetargu 22 listopada 2013 r. o godz. 12 00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Dodatkowe informacje:

 • Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - gminnej,
 • Sieć energetyczna w pobliżu działek,
 • Sieć wodociągowa w drodze gminnej - wystarczy wykonać przyłącze.

Działki w Tylicach

14. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej. Przeznaczenie: Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  IV przetarg. Wcześniejsze przetargi odbyły się w terminach:
I – 09.05.2013 r., II – 11.07.2013 r., III – 03.09.2013 r.

 • Położenie Obręb geodezyjny Radomno
 • KW nr EL1N/00019697/0
 • Nr ewidencyjny działki 59/1
 • Powierzchnia działki 0,0708 ha
 • Cena wywoławcza 101.700,00 zł. (cena obniżona o 30 %)
 • Wadium 10.170,00 zł.
 • Termin wpłaty wadium 21 listopada 2013 r.
 • Minimalne postąpienie 1.020,00 zł.

Termin przetargu 25 listopada 2013 r. o godz. 9.00 Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – sala nr 17.
Informacje techniczne

 • pow. użytkowa 224,85 m2,
 • budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
 • fundamenty kamienne, ściany murowane z cegły czerwonej,
 • dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej,
 • schody drewniane,
 • instalacja elektryczna wraz z przyłączem energetycznym – zdemontowany licznik,
 • przyłącze wodociągowe,
 • stolarka okienna - drewniana typowa i PCV,

Dodatkowe informacje:

 • zalecana termomodernizacja budynku,
 • budynek w dobrym stanie technicznym,
 • budynek wpisany do wojewódzkiej ewidencji ochrony zabytków.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wymaganych terminach na konto:

PKO BP o. Iława nr 97 1020 3583 0000 3102 0011 3647

Liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie Urzędu.
Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do osiągniętej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. (Nie dotyczy poz. 14.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości obciążają nabywcę.Dokładne i wiążące informacje o przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.