Komunikaty i ogłoszenia

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Rozmiar czcionki:

InformacjaWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że wyborca który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców w najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów.


Wójt

Źródło: Katarzyna Wieczorek Tomasz Waruszewski