Komunikaty i ogłoszenia

Podatek od nieruchomości - stawki 2014 r.

Rozmiar czcionki:

podatek 2014Informujemy, że Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie uchwałą nr XLI/259/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. ustaliła wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Wynosić one będą:

 

  •  0,88 zł/m2 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.
  • 4,56 zł/ha od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.
  • 0,41 zł/m2 od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
  • 0,74 zł/m2 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne.
  • 21,80 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności.
  • 10,75 zł/m2 powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
  • 4,68 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.
  • 6,00 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
  • 7,73 zł/m2 od powierzchni budynków lub ich części wykorzystywanych na cele letniskowe i rekreacyjne.
  • 2 % wartości budowli lub ich części.

Nakazy płatnicze rozsyłane będą w lutym 2014 r.

Termin wpłaty I raty podatku upływa 17 marca 2014 r.

Pełny tekst uchwały do pobrania TUTAJ
Więcej informacji na stronie BIP Gminy

Do pobrania:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny