Gmina

Komunikaty i ogłoszenia

Wyniki wyborów do parlamentu Europejskiego

Rozmiar czcionki:

Wybory do Parlamentu EuropejskiegpWybory do parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku przebiegły w naszej Gminie w spokojnej atmosferze. Nie odnotowano żadnych incydentów. Niestety nie możemy pochwalić się wysoką frekwencją. Była ona niższa od średniej krajowej, bo wyniosła tylko 15,30 %. Najwyższa 19,40 % była w obwodzie Lekarty, Skarlin, a najniższa 11.82 % Chrośle, Nowy Dwór, Pustki, Radomno. Łącznie w wyborach wzięło udział 965 osób oddając 903 głosy ważne i 62 głosy nieważne

 Wybory PE

Share