Gmina

Komunikaty i ogłoszenia

Podatek od nieruchomości - stawki 2014 r.

Rozmiar czcionki:

podatek 2014Informujemy, że Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie uchwałą nr XLI/259/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. ustaliła wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Wynosić one będą:

 

Czytaj więcej...

Komunikat

Rozmiar czcionki:

KranKomunikat nr 3 z dnia 5.12.2013 r.

w sprawie jakości wody w Wodociągu Publicznym Lekarty zaopatrującym w wodę do spożycia miejscowość : Lekarty

 

Czytaj więcej...

Informacja dla cudzoziemców

Rozmiar czcionki:

Badz legalnieDnia 22 listopada 2013 r. o godz. 11.00, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w sali 160, odbędzie się spotkanie skierowane do cudzoziemców posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, wydane w trybie abolicji - „Abolicja, i co dalej".
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości przedłużenia pobytu na terytorium RP oraz wyjaśnienie przesłanek, na podstawie których można ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Spotkanie poprowadzą pracownicy Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców,

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Rozmiar czcionki:

przetarg c

 

WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUB. Z/S W MSZANOWIE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONYCH NIERUCHOMOŚCI

 

 

Czytaj więcej...

Kanalizacja w Górnym Bratianie uruchomiona

Rozmiar czcionki:

kanalizacjaOd dnia 4 Października 2013 r., mieszkańcy Górnego Bratiana mogą podłączać się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Nie warto z tym zwlekać bo możliwość odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej to duża wygoda, oszczędność czasu i w końcu nie trzeba będzie się martwić czy szambo się nie przeleje. Zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

Rozmiar czcionki:

powiat nowomiejski

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 16 września 2013r. została wydana przez Starostę Nowomiejskiego decyzja nr AB.6740.3. 2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ul. Podleśna 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, dla zadania „Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian – Etap 1"

 

Czytaj więcej...