Gmina

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Rozmiar czcionki:

ngoW ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych wpłynęły 2 oferty. Oferty spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej. Zarządzeniem Nr 45/2012 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. dokonano wyboru 2 ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

 

Rodzaj i nazwa zadania publicznego

 

Wysokość przyznanej dotacji

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

 

Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych – „Święto Kupały”

 

 

925 zł

 

2.

 

Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

 

Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych – „Konfrontacja – Edukacja - Integracja”

 

 

1 200 zł *

 

* Przyznano warunkowo. Środki dotacji na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Stowarzyszenie umowy z instytucją zewnętrzną i dostarczeniu kopii umowy do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Share