Gmina

Konkurs ofert na wykonanie w 2016 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2016 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj więcej...

Wyniki konsultacji projektów programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2016 - 2018

Rozmiar czcionki:

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie o wynikach konsultacji projektów programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2016 - 2018.

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2016 - 2018

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późń. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektów: „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016 - 2018” oraz "Gminny Program rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015".

Czytaj więcej...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Czytaj więcej...

Wójt Gminy spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Rozmiar czcionki:

Jedną z form współpracy pomiędzy samorządem gminy i sektorem pozarządowym jest wzajemne informowanie się o kierunkach planowanych i podejmowanych działań, które ma zwykle miejsce podczas, organizowanego z inicjatywy Wójta spotkania informacyjno – konsultacyjnego.

Tegoroczne spotkanie, dla działających na terenie Gminy organizacji pozarządowych, odbyło się 15 października 2015 r. w Sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach otwartego konkursu

Rozmiar czcionki:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Czytaj więcej...