Gmina

I N F O R M A C J A

Rozmiar czcionki:

NGOI N F O R M A C J A
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
o wynikach konsultacji zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w dniach od 13 do 19 listopada 2013 r., przeprowadzono konsultacje projektu zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013".

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A

Rozmiar czcionki:

NGOI N F O R M A C J A
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
o wynikach konsultacji

Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w dniach od 13 do 19 listopada 2013 r., przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok".

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Rozmiar czcionki:

Logo FioAkademia Aktywności Seniora zaprasza mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie na kolejne otwarte warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturowego. Zajęcia będą się odbywały jak dotychczas w 3 sekcjach – kulinarnej, artystycznej (rękodzieła) i regionalnej.
Do udziału w zajęciach zachęcamy dzieci z rodzicami, młodzież i osoby dorosłe, które chcą odkrywać, poznawać, podtrzymywać i przekazywać dalej dziedzictwo kulturowe swoich przodków.

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013"

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013”

Czytaj więcej...

Konsultacje na 2014 rok

Rozmiar czcionki:

logo ngo sWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Rozmiar czcionki:

Akalogo fiodemia Aktywności Seniora zaprasza mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie na kolejne otwarte warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturowego.
Do udziału w zajęciach zachęcamy dzieci z rodzicami, młodzież i osoby dorosłe, które chcą odkrywać, poznawać, podtrzymywać i przekazywać dalej dziedzictwo kulturowe swoich przodków.

 

Czytaj więcej...