Gmina

Zaproszenie

Rozmiar czcionki:

logo fioAkademia Aktywności Seniora zaprasza mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie na otwarte warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturowego. Zajęcia będą się odbywały w 3 sekcjach:

 

 

Czytaj więcej...

Konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach konkursu ofert

Rozmiar czcionki:

logo ngo sInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja kadry

Rozmiar czcionki:

logo fioRekrutacja kadry do obsługi finansowo – księgowej zadania oraz prowadzącej zajęcia i warsztaty edukacyjno – artystyczne w ramach projektu:

„Akademia Aktywności Seniora"

 

Czytaj więcej...

Akademia Aktywności Seniora

Rozmiar czcionki:

Slogo fioTOWARZYSZENIE KLUB SENIORÓW
W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu:

Akademia Aktywności Seniora

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Czytaj więcej...