Gmina

Informacja o wynikach konsultacji

Rozmiar czcionki:

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
o wynikach konsultacji
projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach konsultacji

Rozmiar czcionki:

NGOI N F O R M A C J A
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
o wynikach konsultacji

 

 

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2013 - 2015

Rozmiar czcionki:

ngoWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013 - 2015".

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok

Rozmiar czcionki:

ngoWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013".

Czytaj więcej...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Rozmiar czcionki:

ngoWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Rozmiar czcionki:

herb 125 pixWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.)

Na spotkanie informacyjno – konsultacyjne, które odbędzie się dnia
1 października 2012 roku – godz. 17.00
Sala narad- Gminne Centrum Kultury w Mszanowie

Czytaj więcej...