Gmina

Ogłoszenie o konkursie

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach otwartego konkursu

Rozmiar czcionki:

NGOInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej komisji konkursowej.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu

Rozmiar czcionki:

NGOInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej wpłynęło 6 ofert.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych związanych z zadaniami samorządu Gminy, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Czytaj więcej...

Kronika jako efekt działań seniorów

Rozmiar czcionki:

klub seniorowJednym z ciekawszych efektów działań seniorów, w ramach realizowanego w minionym roku projektu „Akademia Aktywności Seniora", jest „Kronika warsztatów z dziedzictwa kulturowego". Uczestnicy warsztatów opisali w niej swoje dokonania w zakresie podtrzymywania i przekazywania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza młodszym pokoleniom.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Rozmiar czcionki:

NGO

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii ochrony i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej

Czytaj więcej...