W zdrowym ciele zdrowy duch

Rozmiar czcionki:

Nordic walking mStowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w okresie od marca do czerwca 2012 r. realizuje zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku".
Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin powiatu nowomiejskiego w wieku 50+, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach zadania przez 18 tygodni prowadzone są, pod kierunkiem instruktora, zajęcia gimnastyczne (1 godz. tygodniowo) oraz zajęcia nordic walking, czyli marsze z kijami (1 godz. tygodniowo). Grupa liczy 24 osoby.
Osoby, które zdecydowały się na udział, bardzo chętnie przychodzą na zajęcia, bo jak zauważyli, spotkania te mają pozytywny wpływ na ich samopoczucie. Spacery z kijkami nie tylko integrują i są okazją do poznania nowych ludzi, ale też poprawiają kondycję i zdrowie, urozmaicają czas, oraz dają możliwość zobaczenia ile jest pięknych miejsc w naszych stronach, o których nie wiedzieliśmy. Są też one zachętą na przyszłość, do udziału w innych podobnych zajęciach.
Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Powiatu Nowomiejskiego.