Gmina

Podsumowanie projektu przy wigilijnym stole

Rozmiar czcionki:

wigiliaW piątek 20 grudnia 2013 r. w sali narad Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie odbyło się spotkanie wigilijne, podsumowujące projekt „Akademia Aktywności Seniora", dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

 

Projekt realizowany był od maja 2013 r. w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie i miał na celu aktywizację i edukację 20 osób w wieku 50+, mieszkańców nowomiejskiej gminy, ich integrację wewnątrz- i międzypokoleniową oraz wolontariat seniorów na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w warsztatach fotograficznych, komputerowych, muzycznych, teatralnych oraz zajęciach ruchowych, odbyli 3 wyjazdy do teatru, 4 wyjazdy na basen. Byli także organizatorami otwartych warsztatów z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz współorganizatorami imprez integracyjno – okolicznościowych – Nocy Świętojańskiej i Gminnego Dnia Seniora.

 Uczestników projektu, osoby zaangażowane w projekt i przybyłych na spotkanie gości powitała Prezes Stowarzyszenia Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie i jednocześnie koordynator projektu Ewa Ogrodowska, która przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą realizacji poszczególnych działań projektu. Podziękowała również seniorom i realizatorom projektu za determinację i zaangażowanie, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, złożyła wszystkim życzenia.
Ciepłe słowa uznania dla seniorów i zachęty do dalszej aktywności wyrazili przybyli na spotkanie goście, m.in. Wicestarosta Nowomiejski – Marcin Buliński, Radny Powiatu Nowomiejskiego – Jan Czapliński, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – Tomasz Waruszewski. Część oficjalną zakończyło wręczenie seniorom dyplomów uczestnictwa w działaniach projektu.

Słowem i krótką modlitwą, w świąteczną atmosferę wprowadził uczestników, obecny na spotkaniu dziekan dekanatu nowomiejskiego, ks. kanonik Zbigniew Markowski. Po przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do stołu, by skosztować wigilijnych potraw przygotowanych przez uczestników projektu. Każdy otrzymał również świąteczny upominek – pierniczki, wypieczone podczas zajęć sekcji kulinarnej i fotokalendarz na 2014 rok, który powstał jako produkt końcowy warsztatów fotograficznych, realizowanych w ramach projektu. Innym miłym akcentem spotkania był koncert kolęd, które seniorzy wyśpiewali przy akompaniamencie instruktora warsztatów muzycznych – Sławomira Sieńskiego.

.

 

Share