Gmina

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - można ubiegać się o dofinansowanie

Rozmiar czcionki:

Szanowni Państwo, w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informujemy, iż osoby zainteresowane uczestnictwem w programie o dofinansowanie proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy - Panią Aliną Ławicką, (pok.1), tel. 56 47 26 303.

 

 

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie (pok.1) następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością,
  • mapę geodezyjną z lokalizacją obiektu, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest,
  • kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Nowomiejskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu
  • wniosek (dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy)

Powyższe czynności należy dokonać do dnia 15.03.2016 roku.

Dofinansowanie, dotyczy również działań w zakresie transportu i utylizacji wcześniej zdemontowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, eternitu.

 

Wniosek o dofinansowanie azbestu 2016

 

Share