Rada Gminy VI kadencja

Rozmiar czcionki:

 

Przewodniczący Roman Biegajski V-ce przewodnicząca Barbara Grzywacz
Przewodniczący Roman Biegajski V-ce przewodnicząca Barbara Grzywacz
Bratian, Kaczek Jamielnik, Bagno
 Bojarski Marcin Radny Zdzisław Domzalski Radna Miroslawa Granica Radna Bozena Hoppe
Marcin Bojarski Zdzisław Domżalski Mirosława Granica Bożena Hoppe
Chrośle, Gryźliny,Nowy Dwór, Radomno, Pustki Gwiździny Jamielnik, Bagno Gwiździny
Radny Jozef Karwowski Radny Przemysław Kotewicz Radny Stefan Lawicki Wieslaw Mika
Józef Karwowski Przemysław Kotewicz Stefan Ławicki Wiesław Mika
Pacółtowo, Tylice Chrośle, Gryźliny,Nowy Dwór, Radomno, Pustki Bratian, Kaczek Lekarty, Skarlin
Radny Andrzej Pieńczewski Radna Halina Sieńska Radny Józef Szczepńnski Radny Michał Szwechowicz
Andrzej Pieńczewski Halina Sieńska Józef Szczepański Michał Szwechowicz
Lekarty, Skarlin Mszanowo, Nawra Pacółtowo, Tylice Bratian, Kaczek
Radny Wiśniewski Zbigniew
Wiśniewski Zbigniew
Mszanowo, Nawra

Komisje Stałe Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA
• Domżalski Zdzisław
• Hoppe Bożena - Przewodnicząca
• Szczepański JózefKOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

• Granica Mirosława
• Karwowski Józef
• Kotewicz Przemysław - Przewodniczący
• Ławicki Stefan - Wiceprzewodniczący
• Sieńska Halina
• Szczepański Józef
• Szwechowicz Michał
• Wiśniewski ZbigniewKOMISJA OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ

• Biegajski Roman
• Granica Mirosława - Przewodnicząca
• Grzywacz Barbara
• Hoppe Bożena
• Kotewicz Przemysław
• Szwechowicz Michał - WiceprzewodniczącyKOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

• Domżalski Zdzisław
• Ławicki Stefan
• Mika Wiesław
• Pieńczewski Andrzej
• Wiśniewski Zbigniew - PrzewodniczącyKOMISJA BUDŻETU I MIENIA KOMUNALNEGO
• Grzywacz Barbara - Wiceprzewodnicząca
• Karwowski Józef
• Mika Wiesław
• Pieńczewski Andrzej
• Sieńska Halina - Przewodnicząca