Radni gromadzcy

Rozmiar czcionki:

Spis Radnych Gromadzkich w latach 1955 - 1973

Kadencja 1955-1957

GROMADA BRATIAN
Śmiechowski Jan, Podwojewski Józef, Kruszyński Leopold, Klimowska Anioła, Żuralski Józef, Świniarski Józef, Kraska Kunegunda, Szpakowska Marianna, Lendzion Mieczysław, Mandziejewski Franciszek, Sołobodowski Bernard, Wiśniewski Julian, Sellner Eugeniusz, Podwojewski Bernard, Łątkowski Kazimierz, Wolf Łucja, Jaworski Kazimierz.

GROMADA GRYŹLINY
Królikowski Antoni, Wasilów Stanisław, Ochlak Franciszek, Kalinowski Tadeusz, Mościcki Brunon, Habant Bronisław, Misielska Pelagia, Jarmużewski Edmund, Łukaszewski Józef , Przyborska Maria , Bronikowski Piotr, Bieńkowski Adam, Weitz Klemens, Czarnota Izydor, Kroplewska Stanisława, Karczewski Aleksy, Raźniewska Helena, Miecznikowski Józef, Reichel Małgorzata.

GROMADA NOWE MIASTO
Kowalski Julian, Kłosowski Jan, Duszyńska Stanisława, Grugel Alfons, Truszczyński Sylwester, Chudziński Józef, Gurzyński Władysław, Hoppe Klemens, Dembiński Józef, Kozłowski Jan, Marchlewski Alfons, Sławiński Henryk, Milc Józef, Żurawska Weronika, Hincman Feliks, Bagniewska Małgorzata, Kreńska Gabriela, Młyńska Elżbieta, Kińska Jadwiga.

Kadencja 1958-1961

GROMADA BRATIAN
Zieliński Zygmunt, Kruszyński Leopold, Łukaszewski Antoni, Sołobodowski Bernard, Wiśniewski Julian, Krupska Stanisława, Śmiechowski Jan, Bukowski Tadeusz, Wiczliński Stefan , Biegajska .Teodora, Podwojewski Józef, Maciak Zygmunt, Polanowski Edmund, Żuralski Józef, Mazur Franciszek, Rutkowski Heronim, Jarzembowski Kazimierz, Podwojewski Bernard, Krystochowicz Helmut, Markowski Bronisław.

GROMADA GRYŹLINY
Ochlak Franciszek, Kreja Bolesław, Tytulski Bronisław, Krajnik Henryk, Maliszewski Władysław, Skwarek Henryk, Rzeźnikiewicz Józef, Babiak Franciszek, Olszewski Tadeusz, Raźniewska Helena, Sontowski Jan, Wilczewski Michał, Sobociński Władysław, Weilz Klemens, Chabrowski Franciszek, Malinowski Jan, Walczewski Józef, Tarrach Walenty, Kiński Jan.

GROMADA NOWE MIASTO
Klonowski Edmund, Hoppe Klemens, Grugiel Alfons, Puwalski Kazimierz, Sławiński Jan, Gawiński Jan, Wesołowski Józef, Kowalski Julian, Chudziński Józef , Krukowski Franciszek , Żurawski Roch , Klonowski Władysław , Seroczyński Bernard , Frąckiewicz Wanda, Truszczyński Józef, Stcndera Stefan, Krajnik Bernard, Falkowski Franciszek, Kryszkiewicz Jan, Truszczyński Sylwester.

Kadencja 1961-1965

GROMADA BRATIAN
Kruszyński Leopold, Łukaszewski Antoni, Zieliński Zygmunt, Wiśniewski Julian, Bejer Józef, Domżalski Jan, Makowski Teodor, Wiśniewski Antoni, Krupska Stanisława, Żuralski Józef, Mandziejewski Franciszek, Rutkowski Hieronim, Nowicki Leon, Kanas Karol, Wiczliński Stefan, Markowski Bronisław, Sołobodowski Bernard, Kraska Kunegunda, Kołakowski Leon, Dombrowski Jan.

GROMADA GRYŹLINY
Petrykowski Kazimierz, Filipski Edward, Skwarek Henryk, Sałacki Klemens, Kwieciszewska Jadwiga, Miecznikowski Jan, Maliszewski Władysław, Kogga Kazimierz, Wilczewski Michał, Babiak Franciszek, Karbowski Wacław, Przyborska Maria, Arendt Jadwiga, Lendzion Leon, Karski Wincenty, Osmański Antoni, Weitz Klemens, Tarach Walenty, Ewetowski Konrad, Jadański Jan.

GROMADA NOWE MIASTO
Hoppe Klemens, Patalon Cecylia, Klonowski Edmund, Grugiel Henryk, Sławiński Jan, Chała Stefan, Milewski Kazimierz, Żurawski Roch, Chełkowski Aleksander, Klonowski Władysław, Bagniewska Małgorzata, Kozicki Alojzy, Seroczyńska Stanisława, Jakielski Józef, Rogoziński Józef, Preuss Feliks, Nadolska Regina, Truszczyński Józef, Krajnik Bernard, Truszczyński Sylwester, Lendzion Tadeusz.

Kadencja 1965-1969

GROMADA GRYŹLINY
Sałacki Klemens, Skwarek Henryk, Filipski Edward, Szewczyk Wacław, Petrykowski Kazimierz, Miecznikowski Jan, Ochlak Franciszek, Hering Aleksandra, Makowski Teodor, Przyborski Jan, Jarzembowski Franciszek, Ślesiński Wincenty, Kochalski Leszek, Ewertowski Konrad, Maliszewski Władysław, Duda Bolesław, Lendzion Leon, Postek Jan, Wilczewski Michał, Kłosowski Władysław, Kłosowski Władysław, Kogga Kazimierz, Rudziński Teodor, Kanas Karol, Żerańska Amelia, Parasiewicz Piotr.

GROMADA NOWE MIASTO
Kołakowski Leon, Mandziejewski Franciszek, Salis Jerzy, Zieliński Zygmunt, Biegajski Kazimierz, Grunwald Zygmunt, Żuchowski Stanisław, Milewska Zofia, Osicka Aniela, Korycki Stanisław, Klonowski Edmund, Mazurewicz Jan, Hoppe Klemens, Bejer Józef, Mianecki Franciszek, Kozłowska Teresa, Gurzyński Jan, Seroczyńska Stanisława, Chełkowski Aleksander, Żurawski Roch, Sarnowski Wacław, Rogoziński Józef, Rogoziński Józef, Brozdowski Józef, Krajnik Bernard, Truszczyński Józef, Truszczyński Sylwester, Golder Kunegunda.

Kadencja 1969-1972 (1973)

GROMADA GRYŹLINY
Sałacki Klemens, Filipski Edward, Petrykowski Kazimierz, Skwarek Henryk, Igielski Józef, Makowski Teodor, Zieliński Kazimierz, Pokojska Małgorzata, Lewicki Tadeusz, Przyborski Jan, Ochlak Franciszek, Mikuczyński Henryk, Wojtas Halina, Duda Bolesław, Wilczewski Michał, Cyglicki Edmund, Ewertowski Konrad, Rudziński Teodor, Żereńska Amelia, Klinicki Mieczysław, Dziomba Henryk, Maliszewski Władysław, Maliszewski Władysław, Kogga Kazimierz, Kirzeniewski Gerard , Rutkowski Jan, Pniewski Tadeusz, Kłosowski Władysław.

GROMADA NOWE MIASTO
Sołobodowski Bernard, Biegajski Kazimierz, Zieliński Zygmunt, Żuchowski Stanisław, Mandziejewski Franciszek, Milewska Zofia, Osicka Aniela, Kasprowicz Juliusz, Klonowski Edmund, Bejer Józef, Dembiński Gerard, Pokojski Jan, Marchlewski Ryszard, Dembiński Kazimierz, Marszelewski Bernard, Mianecki Franciszek, Jabłoński Henryk, Sarnowski Wacław, Seroczyńska Stanisława, Patalon Roman, Żurawski Józef, Rogoziński Józef, Rogoziński Józef, Wiśniewski Franciszek, Krajnik Bernard, Truszczyński Sylwester, Golder Kunegunda, Falkowski Franciszek.