Gmina

Zmiany w wysokości opłat

Rozmiar czcionki:

Informacja dla mieszkańców w związku z wejściem nowej ustawy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.

Uchwałą Nr III/17/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30.04.2015 roku przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne:

 

a) są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

- 8,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkała jest przez nie więcej niż 4 osoby,
- 7,00 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkała jest przez 5 osób,

- 6,00 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkała jest przez 6 osób,

- 5,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkała jest przez 7 osób,

- 5,00 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkała jest przez 8 i więcej osób,

 

b) nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 11 zł od mieszkańca, niezależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

 

Ustala się również stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny o pojemności:

1. 80 l – w wysokości 9,00 zł/szt./brutto

2. 110 l – w wysokości 9,00 zł/szt./brutto

3. 120 l – w wysokości 10,00 zł/szt./brutto

4. 240 l – w wysokości 20,00 zł/szt./brutto

5. 660 l – w wysokości 54,00 zł/szt./brutto

6. 770 l – w wysokości 62,00 zł/szt./brutto

7. 1100 l – w wysokości 88,70 zł/szt./brutto

8. 3000 l – w wysokości 242,00 zł/szt./brutto

9. 4000 l – w wysokości 323,00 zł/szt./brutto

10. 5000 l – w wysokości 403,00 zł/szt./brutto

11. 7000 l – w wysokości 565,00 zł/szt./brutto

12.10 000 l – w wysokości 806,00 zł/szt./brutto

 

b) jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny o pojemności:

1. 80 l – w wysokości 12,00 zł/szt./brutto

2. 110 l – w wysokości 12,00 zł/szt./brutto

3. 120 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto

4. 240 l – w wysokości 28,00 zł/szt./brutto

5. 660 l – w wysokości 73,00 zł/szt./brutto

6. 770 l – w wysokości 84,00 zł/szt./brutto

7. 1100 l – w wysokości 120,00 zł/szt./brutto

8. 3000 l – w wysokości 330,00 zł/szt./brutto

9. 4000 l – w wysokości 436,00 zł/szt./brutto

10. 5000 l – w wysokości 544,00 zł/szt./brutto

11. 7000 l – w wysokości 763,00 zł/szt./brutto

12.10 000 l – w wysokości 1088,00 zł/szt./brutto

 

Uchwała wchodzi w życie dnia 1.07.2015 roku.

 

Skąd takie zmiany?

Ocena prawie dwóch lat funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami wskazuje na to, że ustalona w 2012 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych była na bardzo niskim poziomie i okazała się być niewystarczająca na pokrycie pełnych kosztów ww. gospodarki na trenie Związku Gmin.

Aby zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych, ustalono zasadę stawki degresywnej. Oznacza to, że im więcej osób zamieszkuje daną nieruchomość, tym stawka opłaty od osoby jest niższa kiedy pozostałości są sortowane - jeśli nie są - wtedy stawka wynosi 11 zł od osoby, niezależnie od liczby osób zamieszkujących lokal.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr III/17/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Uchawała Nr III/20/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru dekalracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Share