Jak segregować śmieci

Rozmiar czcionki:
PAPIER
WOREK NIEBIESKI
PLASTIK+METAL
WOREK ZÓŁTY
SZKŁO
WOREK ZIELONY
LUB BIAŁY
BIO ODPADY
POJEMNIK
BRĄZOWY
WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY: WRZUCAMY:
 • gazety, czasopisma,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi, katalogi,
 • papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,
 • karton, tekturę, worki papierowe.

 ZANIM WRZUCISZ:

 • Postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru,
 • oczyść papier z resztek produktów,
 • złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

 

 • butelki PET,
 • plastikowe torebki, opakowania po płynach: do prania i płukania, mycia naczyń, szamponach,
 • artykuły gospodarstwa domowego: miski, wiadra,
 • folie opakowaniowe, reklamówki, kubki po jogurtach, serkach itp.,
 • puszki aluminiowe po konserwach, napojach, sokach, kapsle, metale kolorowe, nakrętki ze słoików
 • opakowania wielomateriałowe typu TETRA PACK po sokach, napojach, mleku.

 ZANIM WRZUCISZ:

 • Opróżnij opakowania z resztek produktów,
 • zdejmij nakrętki i etykiety(jeśli to możliwe),
 • zgnieć butelkę i puszkę.

 

 • opakowania ze szkła białego i kolorowego np. butelki po sokach, mleku, napojach, alkoholu, winie, piwie,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • słoiki po dżemach, zupkach dla dzieci, artykułach spożywczych.

 ZANIM WRZUCISZ:

 • Zdejmij nakrętki, zaciski gumowe i uszczelki, kapsle, korki i etykiety.
 • Jeśli w pobliżu nie ma pojemnika białego, to do pojemnika zielonego możemy wrzucać także szkło bezbarwne.

 

 • odpady kuchenne: obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, resztki żywności,
 • odzież z włókien naturalnych, np. lnu, bawełny bez guzików, zamków,
 • odpady zielone: trawa, kwiaty, liście, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów,
 • ziemia po kwiatach.

(Na terenach wiejskich zaleca się w/w odpady wrzucać do własnych kompostowników).

Stop Stop   Stop Stop 
Nie wrzucamy: Nie wrzucamy: Nie wrzucamy: Nie wrzucamy:
 • papieru lakierowanego lub foliowanego, przebitkowego,
 • papieru zatłuszczonego, silnie zabrudzonego, kalki,
 • tapet, worków po cemencie,
 • opakowań wielomateriałowych typu TETRA PACK po sokach, napojach, mleku.
 • butelek i pojemników po olejach, smarach,
 • zabawek,
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • baterii, akumulatorów,
 • puszek po farbach, chemikaliach,
 • opakowań po aerozolach,
 • folii budowlanej,
 • styropianu,
 • jednorazowych pieluch typu pampers.
 • szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe),
 • szkła okularowe,
 • szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
 • porcelany, ceramiki,
 • szkła nietłukącego,
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • opakowań po lekach i środkach chemicznych.
 • metalu, kolorowych gazet, szkła, plastiku, mięsnych odpadów kuchennych i kości oraz zainfekowanych roślin ogrodowych,
 • popiołu,
 • przeterminowanych leków,
 • odchodów zwierzęcych, piasku, żwirku dla kotów,
 • pieluch jednorazowych typu pampers.
       
Odpady, których nie da się posegregować trzeba wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady o kolorze czarnym, grafitowym lub pojemników ocynkowanych.

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami:

przeterminowane leki Wrzucamy do oznaczonych pojemników w aptekach
zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe Wrzucamy do oznaczonych pojemników w punktach użyteczności publicznej
zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony
mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Zbierany będzie przez operatora raz w roku
lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie
meble i inne odpady wielkogabarytowe Zbierany będzie przez operatora raz w roku
lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie
odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie będzie można oddać operatorowi po ówczesnym ustaleniu z nim terminu odbioru lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie