Gmina

Zmiany w wysokości opłat

Rozmiar czcionki:

Informacja dla mieszkańców w związku z wejściem nowej ustawy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.

Czytaj więcej...

Deklaracja o wysokości opłaty

Rozmiar czcionki:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj więcej...

Związek Gmin Informuje

Rozmiar czcionki:

Związek GminZWIĄZEK GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO" w Ostródzie informuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, że od dnia 27 listopada 2013 roku można składać wnioski o przyznanie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami.
Druk wniosku do pobrania w urzędach miast i gmin oraz biurze związku. Dopłatę przyznaje się na trzecie i każde następne dziecko: małoletnie, bez względu na wiek, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, uczące się do 25 roku życia.
Więcej informacji można uzyskać w biurze związku w Ostródzie przy ul. Wojska Polskiego 5, tel. 89/642 24 11; 89/642 30 15; 89/646 16 20

Jak segregować śmieci

Rozmiar czcionki:

kosze m

 

 Tu znajdziesz poradnik, jak posegregować śmieci, aby nie mieć problemów z ich odbiorem.

 

Dowiedz się więcej ...

Informacje dla mieszkańców w związku z wejściem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozmiar czcionki:

smieci odbior mKażdy mieszkaniec ma obowiązek złożyć do 30 kwietnia 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje wraz z Informatorami-przewodnikami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi można otrzymać w pokoju nr 29 w Urzędzie Gminy oraz do pobrania na stronie internetowej Gminy.
Na terenie Gminy zostanie zachowany system zbiórki odpadów „u źródła".
Właściciele nieruchomości niewyposażonych w kompostownik są zobowiązani do posiadania pojemnika na odpady ulegające biodegradacji, których nie należy umieszczać w pojemniku na odpady komunalne zmieszane.

Czytaj więcej...