Gmina

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2025

Rozmiar czcionki:

We wrześniu br. nowomiejska gmina przystąpiła do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016 – 2025.

Dokument ten uporządkuje oraz określi cele, wizję oraz priorytety działania w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej, oświaty, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia.

Realizacja zawartych w nich postanowień zapewni więc rozwój gospodarczy naszej gminie, jak i zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia. Przedstawiona w nim koncepcja będzie musiała być jednak realna – równoważna z jej finansową wykonalnością.

Prace nad Strategią już ruszyły. W sierpniu br. przeprowadzone zostało postepowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wyłoniono wówczas wykonawcę – firmę EU CONSULT z Gdańska.

Jesteśmy pełni nadziei, że założone w dokumencie cele i priorytety spełnią oczekiwania naszych mieszkańców, jednak żeby tak się stało potrzebna jest nam aktywna współpraca. To Państwo, jako nasze gminne społeczeństwo, znają najlepiej środowisko, w którym żyją oraz potrzeby swoich miejscowości. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o zastanowienie się nad możliwościami ukształtowania wizerunku Gminy do roku 2025. Można będzie wypowiedzieć się na ten temat podczas organizowanych we wrześniu zebrań wiejskich oraz konsultacji społecznych. (Harmonogram zebrań tutaj)

 

 

Share