Gmina

Uroczystości pańtwowe i patriotyczne

1 sierpnia zawyją syreny

Rozmiar czcionki:

 W dniu 1 sierpnia 2012 r., w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zawyją syreny umieszczone na wszystkich dziesięciu remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Będzie to upamiętnienie i oddanie hołdu wielu, często bezimiennym, bohaterom tamtych sierpniowych dni. Zatrzymajmy się na chwile w zadumie, gdy usłyszymy ich głos.

Powstanie warszawskie wybuchło 68 lat temu 1 sierpnia 1944 roku. Godzinę „W" wyznaczono na 17.00, ale już wcześniej grupy młodych ludzi zbierały się w konspiracyjnych punktach na terenie Warszawy, skąd już niedługo mieli wyruszyć na oczekiwany od czterech lat, niejednokrotnie swój ostatni bój. Inicjatorem i główną siłą Powstania była Armia Krajowa, ale wkrótce przyłączyły się do niego także inne jednostki, często o zupełnie różnych zapatrywaniach politycznych. W walkach brały też udział jednostki I Armii Wojska Polskiego, której oddziały, niestety nieliczne, przeprawiły się przez Wisłę, aby wspomóc powstańców, a także alianckie dywizjony lotnicze dokonujące zrzutów zaopatrzenia.

 

Żołnierze zgrupowania "Radosław" po kilku godzinnym przejściu kanałami z placu Krasińskich do ulicy Wareckiej na Śródmieście, nad ranem 2 IX 1944. W hełmie Tadeusz Rajszczak "Maszynka" z baonu "Miotła".

 

W ówczesnej sytuacji politycznej powstanie skazane było na klęskę. Obliczone na przetrwanie sierpnia nie doczekało się wsparcia ze strony dowództwa radzieckiego, które zdecydowało o zatrzymaniu ofensywy. Mimo to ostatnie walki ustały dopiero 3 października 1944 r.
W powstaniu, w bezpośrednich walkach, życie straciło prawie 16 000 bojowników. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne – około 200 000 osób. W wyniku działań bojowych, a także późniejszej planowej akcji okupanta, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowy lewobrzeżnej części Stolicy.

Włączenie syren będzie jednocześnie kontrolą systemu obrony cywilnej Gminy.

Share