Gmina

Święto Plonów w Lekartach

Rozmiar czcionki:

W niedzielę, dnia 07.09.2014 r. odbyły się w Lekartach gminne Dożynki.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m. in. Stanisław Gorczyca – Senator na Sejm RP, Marcin Buliński - Wicestarosta Nowomiejski, Zbigniew Ziejewski – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim, Roman Trąpczyński – były Wójt Gminy, Ewa Pielak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Justyna Sobiesiak – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Nowego Miasta Lubawskiego. Gospodarzem imprezy był Wójt Gminy – Tomasz Waruszewski.

Dożynki rozpoczęły się o godz. 14.00 uroczystą Mszą Świętą poprowadzoną przez Proboszcza Parafii Skarlin – Ks. Kan. Krzysztofa Szulca, oraz Diecezjalnego duszpasterza rolników Proboszcza Parafii Radomno – Ks. Kan. Zygmunta Leyk.

Ceremoniom przewodniczyli dożynkowi Starosta i Starościna, na których wybrano z Lekart Zdzisława Makowskiego  i Renatę Knitter. Podczas Mszy Św. na znak obfitości plonów tradycyjnie nastąpiło przekazanie Wójtowi Gminy bochna chleba wypieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów.

Podczas uroczystości mieliśmy okazję podziwiać kunsztowne wieńce dożynkowe, których powstało aż osiem. Twarda rywalizacja między grupami wieńcowymi przyniosła wygraną grupie z Radomna, której reprezentantką była Pani Sołtys Marta Kotewicz.

Po interesujących przemówieniach Wójta Gminy, oraz zebranych gości, wysłuchaliśmy godnego pochwały występu Orkiestry Dętej ze Skarlina. Podczas gdy na scenie trwały inscenizacje dzieci i młodzieży, mieszkańcy zostali zaproszeni do degustacji domowych wyrobów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, a sponsorowanych przez tegorocznych Starostów.

Z myślą o rozrywce najmłodszych prowadzono konkursy oraz gry i zabawy. Rodzice i dzieci robiły zdjęcia z Myszką Miki, a kto nie miał lęku wysokości mógł, przyczepionym dla bezpieczeństwa do konstrukcji elastycznymi linami, poskakać na trampolinie. Z drogi zaś dochodził stały tętent kopyt kucyków z roześmianymi w siodle dziećmi.

Poniżej fragmenty przemówienia Wójta Gminy:

„Minął rok od zeszłorocznych dożynek, które odbyły się w Jamielniku, i w dniu dzisiejszym po raz kolejny gminną uroczystością dożynkową zamykamy tegoroczne żniwa. Tym razem spotykamy się w Lekartach, w przeddzień święta Matki Boskiej Siewnej, by podziękować stwórcy za plony, by wyrazić szacunek i uznanie naszym rolnikom za ich ciężką pracę.”

„Miejsce tegorocznych dożynek nie jest przypadkowe. To w Lekartach dokładnie 90 lat temu założono Kółko Rolnicze, które w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku było kołem zamachowym dla rozwoju rolnictwa w naszej gminie. To w Lekartach mieszkał najbardziej znany w regionie przedwojenny rolnik, a zarazem społecznik, poseł i senator Augustyn Serożyński. To rolnicy z Lekart przed wojną i po wojnie decydowali o rozwoju tej miejscowości!”

„Dziękuję (…) wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego święta, a w szczególności Radzie Sołeckiej Lekart, mieszkańcom, starostom dożynek, dyrektorowi GCK, Pani Elżbiecie Olszcie i sponsorom. Jestem wdzięczny za to, że dzisiejsze gminne dożynki mogły się odbyć znowu, po 24 latach, tak jak sobie życzyłem, na prastarej i jakże bogatej w tradycje rolnicze ziemi lekarckiej.

Życzę wszystkim Rolnikom Szczęść Boże i niech Wam się darzy!”

 

Pełny tekst przemówienia Wójta tutaj.

 


Wieczorem w świetlicy wyświetlono film nakręcony u mieszkańców Gminy wytypowanych w ramach eliminacji do plebiscytu Rolnik Roku 2014.

Tytuł Rolnika Roku otrzymali:

  • Renata i Piotr Knitter z Lekart (powyżej 30ha powierzchni gospodarstwa)
  • Teresa i Zygmunt Sulej z Lekart (poniżej 30 ha powierzchni gospodarstwa)

W skład Komisji weszli: Wójt Gminy – Tomasz Waruszewski, Kierownik ODR - Grzegorz Kowalski, Lilla Borko-Andrzejewska, Zuzanna Tejer.

Po godzinie 20.00 rozpoczęła się wesoła zabawa taneczna przy dźwiękach gwiazdy wieczoru – zespołu MAXEL.

 

Share