Gmina

Budowa kanalizacji w Pacółtowie - Etap I

Rozmiar czcionki:

Celem projektu jest skanalizowanie kolejnej, po Mszanowie i Bratianie, miejscowości w Gminie. Obejmuje on wykonanie położenie instalacji kanalizacyjnej w całej wsi oraz uzupełnienie sieci wodociągowej. Zadanie zostało podzielona na dwa etapy. W roku 2014 zostanie wykonana sieć wodociągowa i jedna, krótsza nitka kanalizacji, a w 2015 druga dłuższa nitka. Z obydwu ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Nowym Mieście Lubawskim.
Całkowity planowany koszt wykonania sieci to niecałe 4 mln zł, z tego ponad 2,5 mln zł Gmina uzyska za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

28.05.2014 Wbijając w ziemię pierwszą łopatę, Wójt Gminy Tomasz Waruszewski symbolicznie rozpoczął prace przy budowie I etapu kanalizacji w Pacółtowie. Więcej ...
12.05.2014 Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym INSPEC” Sp. z o.o. na nadzór inwestorski. Więcej ...
12.05.2014 Podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol-Olsztyn" w Dywitach Sp. z o.o. na wykonanie robót Więcej ...
31.03.2014 Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie. Więcej ...

 

 Informacje na temat II Etapu realizacji inwestycji znajdą Państwo tutaj.

 

Baner

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Baner

 

 

Share