Gmina

Oferta inwestycyjna

Uchwała w sprawie zwolnień podatkowych przyjęta

Rozmiar czcionki:

PodatekRada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, na Sesji w dniu 7 grudnia 2011 roku, przyjęła Uchwałę NR XIV/79/2011 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

W myśl tej uchwały podmioty gospodarcze spełniające określone w uchwale kryteria będą mogły ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii

Rozmiar czcionki:

 

Elektrownia wiatrowaGmina Nowe Miasto Lubawskie, mając na uwadze nieuniknioną konieczność zaspokajania rosnących potrzeb energetycznych i wynikającą z tego potrzebę inwestowania w źródła energii, także te odnawialne, w opracowywanym „Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowie" planuje przeznaczyć szereg miejsc lokalizacyjnych pod budowę wiatraków energetycznych. Projekt Studium którego opracowanie ma być zakończone w drugim kwartale 2012 roku daje zielone światło dla inwestycji energetycznych w Gminie. Planowane obszary pod lokalizację urządzeń energetycznych znajdują się w okolicach wsi: Gwiździny , Tylice , Bratian , Nowy Dwór , Skarlin, Lekarzy, Jamielnik i Gryźliny.

Czytaj więcej...

Uchwała o zwolnieniach podatkowych

Rozmiar czcionki:

PodatekW Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie prowadzone są obecnie prace nad Uchwałą o zwolnieniach podatkowych w ramach pomocy de minimis (Projekt do pobrania tutaj)

W myśl tej uchwały przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, którzy tworzą nowe miejsca pracy i spełniają inne wymogi wyszczególnione w Uchwale, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres od 1 do 5 lat.

18 października br. projekt Uchwały został przekazany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania. Ponieważ w ustawowym terminie nie otrzymaliśmy odpowiedzi uznajemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma zastrzeżeń do naszego projektu i będzie on przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy .

O przyjęciu i wejściu w życie tej Uchwały niezwłocznie poinformujemy na naszych stronach internetowych.

Czytaj więcej...