Gmina

Wynajem świetlic

Rozmiar czcionki:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje 13 świetlicami wiejskimi. Na mocy Uchwały Nr L/350/2014 Rady Gminy z dnia 24 września 2014r. owe lokale mogą być:

a) udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowanie przez Gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Rolnicze, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe itp.,

b) wynajmowane odpłatnie – zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Wójta Gminy. Mieszkańcy danego sołectwa, korzystający ze świetlicy na terenie miejsca swojego zamieszkania, mają prawo do 25% bonifikaty. Ze świetlicy można korzystać po złożeniu wniosku oraz wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administrującym tym obiektem, na mocy podpisanej umowy.

 

Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 października 2015 roku ustaliło czynsz brutto za korzystanie w formie najmu ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w wysokości:

 

1) Świetlica wiejska w Chroślu (o powierzchni 235,44 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

70 zł

125 zł

225 zł

325 zł

500 zł

Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia

KONTAKT: Wiesław Granica, tel.: 698 692 565

 

 

 

2) Świetlica wiejska w Gryźlinach (o powierzchni 69,54 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

50 zł

100 zł

150 zł

200 zł

250 zł

Opłaty ryczałtowe za media

25 zł

50 zł

75 zł

75 zł

75 zł

KONTAKT: Edward Namsołek, tel.: 512 020 853

 

 

 

3) Świetlica wiejska w Gwiździnach (o powierzchni 223,24 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

50 zł

100 zł

175 zł

250 zł

300 zł

 Opłaty ryczałtowe za media

Z kuchnią 50 zł

Bez kuchni 25 zł

Z kuchnią 100 zł

Bez kuchni 50 zł

Z kuchnią 150 zł

Bez kuchni 100 zł

Z kuchnią 200 zł

Bez kuchni 150 zł

Z kuchnią 400 zł

Bez kuchni 200 zł

 KONTAKT: Ireneusz Dąbrowski, tel.: 512 026 640

 

 

 

4) Świetlica wiejska w Jamielniku (o powierzchni 372,00 m2/ sala mała:48,4 m2, sala duża:323,6 m2)

 

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

Sala duża

100 zł

200 zł

275 zł

350 zł

500 zł

Sala mała

75 zł

100 zł

150 zł

-

-

Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia

KONTAKT: Anna Pieńczewska, tel.: 692 231 085

 

 

 

5) Świetlica wiejska w Kaczku (o powierzchni 63,6 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

30 zł

60 zł

85 zł

100 zł

150 zł

Opłaty ryczałtowe za media

35 zł

50 zł

75 zł

75 zł

75 zł

KONTAKT: Marian Hincman, tel.: 512 045 930

 

 

 

6) Świetlica wiejska w Lekartach (o powierzchni 323,9 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

70 zł

125 zł

225 zł

325 zł

500 zł

Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia

KONTAKT: Ryszard Pruchniewski, tel.: 512 052 773

 

 

 

7) Świetlica wiejska w Mszanowie (o powierzchni 424,56 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

200 zł

300 zł

400 zł

1 000 zł

2 000 zł

Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia

KONTAKT: Gminne Centrum Kultury w Mszanowie, tel.: (56) 47 263 30

Terminarz rezerwacji: http://www.gck-mszanowo.pl/index.php/wynajem-swietlicy-w-mszanowie

 

 

 

8) Świetlica wiejska w Nawrze (o powierzchni 210,1 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

70 zł

125 zł

200 zł

250 zł

350 zł

Opłaty ryczałtowe za media

25 zł

25 zł

50 zł

75 zł

75 zł

KONTAKT: Dariusz Grabowski, tel.: 512 374 984

 

 

 

9) Świetlica wiejska w Nowym Dworze Bratiańskim ( o powierzchni 131,5 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

70 zł

125 zł

200 zł

250 zł

350 zł

Opłaty ryczałtowe za media

Z kuchnią 100 zł

Bez kuchni 50 zł

Z kuchnią 100 zł

Bez kuchni 50 zł

Z kuchnią 150 zł

Bez kuchni 100 zł

Z kuchnią 200 zł

Bez kuchni 150 zł

Z kuchnią 400 zł

Bez kuchni 200 zł

 KONTAKT: Kazimierz Domżalski, tel.: 512 379 986

 

 

 

10) Świetlica wiejska w Pacółtowie (o powierzchni 178,9 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

100 zł

200 zł

250 zł

300 zł

400 zł

Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia

KONTAKT: Melania Sarnowska – Dembek, tel.: 512 380 142

 

 

 

11) Świetlica wiejska w Pustkach (o powierzchni 67,82 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

25 zł

50 zł

75 zł

100 zł

150 zł

Opłaty ryczałtowe za media

25 zł

50 zł

75 zł

75 zł

75 zł

KONTAKT: Sylwia Kamińska, tel.: 512 385 693

 

 

 

12) Świetlica wiejska w Skarlinie (o powierzchni 440,08 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

150 zł

300 zł

445 zł

690 zł

900 zł

Opłaty ryczałtowe za media

Z kuchnią 125 zł

Bez kuchni 75 zł

Z kuchnią 250 zł

Bez kuchni 150 zł

Z kuchnią 400 zł

Bez kuchni 200 zł

Z kuchnią 600 zł

Bez kuchni 400 zł

Z kuchnią 800 zł

Bez kuchni 600 zł

 KONTAKT: Beata Godzińska/ Andrzej Godziński, tel.: 512 392 290

 

 

 

13) Świetlica wiejska w Tylicach (o powierzchni 328,10 m2)

 

Do 12 h

Do 24 h

Do 48 h

Do 72 h

Więcej niż 72 h, mniej niż 144 h

150 zł

300 zł

360 zł

420 zł

500 zł

Koszt opłat za media - kwota określana na podstawie zużycia

KONTAKT: Ewa Makowska, tel.: 512 756 518

 

Przekazanie świetlicy w odpłatny najem musi być poprzedzone zawarciem umowy, złożeniem wniosku, oświadczenia oraz sporządzeniem protokołu zdawczo – odbiorczego. (Do pobrania poniżej – załączniki uchwały oraz zarządzenia.)

 

Uchwała Nr L/350/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

 

Share