Gmina

O Gminie

O Gminie

Rozmiar czcionki:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, to jeden z niewielu zakątków, o nieskażonej przyrodzie. Ma ona charakter rolniczy, nie ma większych zakładów przemysłowych, a te istniejące, to co najwyżej niewielkie, kilkuosobowe, ale prężne firmy rodzinne, najczęściej branży drzewnej, które nie zdołały  narobić spustoszeń w środowisku naturalnym.
Pagórkowate ukształtowanie terenu, przecinająca Gminę na pół dolina Drwęcy, jeziora i lasy zapewniają niezapomniane widoki. Wiosną, kiedy przyroda budzi się z zimowego snu i zaczyna królować świeża zieleń, latem, gdy słońce rozświetla łany zboża, a długie dni są zachętą do pieszych wędrówek i cieszenia tym oczu, jesień gdy czerwień liści, budzi wspomnienia minionego lata, a grzyby w lasach zapraszają do spacerów oraz zima gdy wszystko skryje biały puch, ryby czekają pod lodem i czas wyciągać łyżwy, narty i sanki ze schowków.
Dla przedsiębiorczych też coś się znajdzie. Gmina posiada tereny pod inwestycje, a mieszkańcy są chętni do podjęcia pracy i co wywodzi się z pomorskiej tradycji, są obowiązkowi, skrupulatni i odpowiedzialni. Szczególnie oczekiwani są przedsiębiorcy, którzy chcieliby inwestować w turystkę, przemysł drzewny i rolno-spożywczy lub inne nieuciążliwe dla środowiska. Szeroko otwieramy drzwi dla inwestorów planujących przedsiewzięcia z zakresu energii odnawialnej lub inne proekologiczne. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy wytyczono tereny nie tylko pod działalność gospodarczą, ale także pod budownictwo mieszkaniowe, działalność turystyczną oraz zabudowę letniskową.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 

Share