Gmina

Modernizacja kotłowni w 3 szkołach gminy

Zadanie obejmuje przede wszystkim zaprojektowanie i wykonanie prac prowadzących do wymiany źródła pozyskiwania ciepła z oleju opałowego na paliwo stałe w postaci pelletu drzewnego w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Wykonawca zobowiązał się także do całodobowej obsługi i eksploatacji każdej kotłowni, tym samym do zapewnienia odpowiednich wysokości temperatur wewnętrznych szkół.

 

15.06.2015 roku        Podpisanie umowy z wykonawcą. Więcej...

30.07.2015 roku        Dokonano przeglądu i odbioru robót. Więcej...

 

Share