Gmina

Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku i Gwiździnach

Obecnie Gmina realizuje inwestycję w zakresie budowy sieci wodociągowej  w obrębie geodezyjnym Gwiździny obejmującą działki ewidencyjne o nr 250/1, 247, 254/1, 264/2, 263/2, 263/3, 262/3, 264/5, 277/3, 277/2, 277/1, 278, 262/1, 311, 316, 320, 315, 314, 301/1, 301/2, 312/2, 323/3, 309/8, 321, 328, 327, 323/1 oraz położone w Tylicach 637/2, 613, 638/12. Inwestycja zakłada użycie rur PVC o średnicy 110mm długości 18,0mb, rur PVC o średnicy 110mm długości 4223,5mb, rur PVC o średnicy 90mm i długości 636,5mb wraz z przyłączem z rur PE średnicy 50mm i długości 16,0mb. Inwestycja zostanie zrealizowana przy użyciu środków po stronie Gminy w wysokości ok. 300tys. zł. Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych partycypuje w kosztach budowy w zakresie ok. 200tys. zł.

 

Poprzednio w 2014r. wykonano sieć wodociągową w Jamielniku na działce ewidencyjnej 216/60 na ul. Kard. St. Wyszyńskiego. Sieć sporządzono przy użyciu rur PCV o średnicy 110mm i długości 141,00mb. Przebiega przez tereny gminne i prywatne.Wartość inwestycji wynosiła 18387,95zł i została w całości sfinansowana przez Gminę.

Sieć wodociągową zbudowano w Jamielniku również na działkach o numerze ewidencyjnym 192/2, 222/2, 264/3, 264/4, 264/7 w obrębie ul. Jana Pawła II, o długości 168,40mb. Teren inwestycji obejmował prywatne działki prywatne działki budowlane z rozpoczętymi budowami. Wartość inwestycji stanowiła 22273,63zł (środki własne).

W miejscowości Gwiździny zbudowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110mm i długości 489,60mb przebiegającą przez gminne i prywatne działki ewidencyjne nr 97/5, 144/1, 144/9, 151, 262/3. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 57845,31 (środki własne).

 

 

Share