Gmina

Przebudowa drogi gminnej Jamielnik – Gryźliny

Rozmiar czcionki:

Droga gminna Jamielnik – Gryźliny o długości 3,739 km jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Liczne koleiny, wyrwy i wyboje powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszają przepustowość, wpływają negatywnie na zużycie paliwa przez pojazdy oraz mogą być przyczyną ich uszkodzeń. Niektóre odcinki , w okresach wiosennych roztopów i jesiennych deszczy, stają się prawie nieprzejezdne. Inwestycja polega na poszerzeniu drogi wraz z całkowitą wymianą nawierzchni bitumicznej a także wykonaniu kanalizacji deszczowej w obszarach zabudowanych i rowów drogowych na pozostałych odcinkach. Pobocza zostaną utwardzone, a na terenach zabudowanych wykonane zostaną chodniki z kostki betonowej i krawężniki. Tam gdzie jest to konieczne będą barierki zabezpieczające. Inwestycja obejmuje też wykonanie zjazdów oraz oznakowań poziomych i pionowych.
Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".
Całkowity koszt tej inwestycji to 3 195 896,72 zł. W tym wkład własny 2 224 055,72 zł., dotacja 971 841 zł.

31.08.2012
Inwestycja zakończona. Droga oddana do użytku. Wiecej ...
02.05.2011
Prace rozpoczete. Wykonawca zapowiada zakończenie ich w terminie
12.04.2012
Podpisano umowę z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego. Więcej ...
30.03.2012
Podpisano umowę z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy. Więcej ...
09.03.2012
Rozstrzygnieto przetarg na wykonawcę robót. Zostało nim Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy
23.11.2011 Wojewoda Warmińsko- Mazurski zaakceptował wniosek o przyznanie dotacji na realizację inwestycji
05.10.2011
Do Wojewody Warmińsko Mazurskiego złożono wnniosek o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

 

Share