Gmina

Gmina w liczbach

Gmina w liczbach

Rozmiar czcionki:

 

Powierzchnia ha 13 847  
Ludność osób 8 383  
w tym:      
Mężczyzn osób 4 187 49,95%
Kobiet osób 4 196 50,05%
Zameldowanych na stałe
osób 8 202 97,84%
Zameldowanych tymczasowo osób 181 2,16%
W wieku przedprodukcyjnym osób 2 113 25,20%
W wieku produkcyjnym osób 5 187 61,88%
W wieku poprodukcyjnym osób 1 083 12,92%
Gęstość zaludnienia osób/km2 61  
Zarejestrowani bezrobotni osób 576 11,10%
w tym:      
Mężczyźni osób 252 4,85%
Kobiety osób 324 6,25%

(Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku)

Główny Urząd Statystyczny przygotował ogólnopolską akcję "Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010". Publikacja jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tej akcji, w celu zapewnienia danych statystycznych niezbędnych do realizacji skutecznej polityki rozwoju na każdym szczeblu podziału terytorialnego kraju Urząd Statystyczny w Olsztynie opracował tzw. wyprawki dla samorządowców województwa warmińsko-mazurskiego. Opracowanie te zawiera szerszy zakres danych niż zaprezentowany powyżej, ale wg stanu na 31 grudnia 2009.

Zapoznać się z Vademecum samorządowca można tutaj.

Z myślą o obsłudze informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego w urzędach statystycznych powołano także ośrodki badań regionalnych. Ich zadaniem jest monitorowanie specyficznych dla danego regionu zjawisk społeczno - gospodarczych.

Share