Gmina

Aktualności

Spotkanie konsultacyjno – organizacyjne dla NGO

Rozmiar czcionki:

Spotkanie NGO19 września 2011 roku odbyło się spot6kanie informacyjno – konsultacyjno z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych , Wójta Gminy i Pracownika Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie ds. organizacji pozarządowych.

W pierwszej części spotkania zostały omówione zadania zrealizowane w 2011 roku, a wśród nich:

 


1) Szkolenia z zakresu gry w baseball w Centrum Małej Ligi Baseball w Kutnie. Realizatorem zadania był Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Jamielniku;
2) Cyrk dobry na wszystko. Realizatorem zadania był Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Tylice;
3) Zielona Szkoła na sportowo. Realizatorem zadania był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Bratian;
4) Obóz profilaktyczno – wypoczynkowy w bazie harcerskiej w Gaju. Realizator Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufca w Nowym Mieście Lubawskim.

W dalszej części spotkania przedstawiono przykładowe źródła finansowania projektów. Zapoznano także uczestników ze zmianami zapowiadanymi w związku z nowelizacją ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ostatnia część spotkania została przeznaczona na merytoryczną dyskusję. Organizacje mogły konsultować propozycje zadań na 2012r., przekazywać uwagi, wnioski, wymieniać się doświadczeniami.

Share