Gmina

Aktualności

Rok 2015 przeszedł do historii – uczczono go tradycyjnym toastem

Rozmiar czcionki:

Zwieńczeniem przechodzącego do historii roku jest wzniesienie tradycyjnego Toastu Noworocznego i podsumowanie dokonanych w nim poczynań.

I tak było również w tym roku. W piątkowe popołudnie dnia 15.01.2016 roku gospodarz gminy – Tomasz Waruszewski, przy asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Zbigniewa Wiśniewskiego, zreasumował miniony już 2015 rok.

 

 

Tego dnia, w Świetlicy wiejskiej w Mszanowie nie zabrakło licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się m. in. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Olsztynie – Ryszard Cecot, Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak, wójt poprzednich kadencji – Roman Trąpczyński, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, Radni Powiatu i Gminy, Sołtysi, Prezesi i Naczelnicy OSP, Pracownicy Urzędu Gminy, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i gminy, Dyrektorzy powiatowych i gminnych placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy i działacze społeczni,.

Początek imprezy był momentem zaproszenia wszystkich zebranych w krótką podróż po wydarzeniach i inicjatywach społeczno – kulturalnych, które miały miejsce w 2015 roku. Wyprawę filmową uświetnił śpiew w wykonaniu grupy młodzieży ze Studia Wokalnego „Dreams”.

 

Po części artystycznej przyszedł czas na uroczyste powitanie gości przez Wójta Gminy. W swym przemówieniu, mówił:

Drodzy Państwo!

W gminie Nowe Miasto Lubawskie od wielu lat organizujemy spotkania noworoczne, które są najlepszą okazją do podsumowania minionego roku i złożenia podziękowań.

Miniony rok obfitował w inwestycje oraz inicjatywy społeczne. Uczyniliśmy kolejny duży krok w dziele poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Było to możliwe dzięki współpracy bardzo wielu osób i instytucji – przede wszystkim dzięki współpracy mieszkańców i władz gminy, ale także dzięki bardzo dobrej współpracy władz gminy z władzami oraz instytucjami województwa, powiatu i sąsiednich gmin. Z całą pewnością tak duży postęp w rozwoju gminy był możliwy również dzięki skutecznie pozyskanym środkom zewnętrznym, w szczególności z Unii Europejskiej. Można śmiało powiedzieć, że gmina Nowe Miasto Lubawskie maksymalnie wykorzystała możliwość absorbcji środków unijnych w relacji do swojego potencjału finansowego. Potwierdzają to wysokie miejsca w licznych rankingach. Nasza gmina zajęła 99. miejsce na 2479 gmin badanych w zestawieniu pod względem wartości zrealizowanych projektów unijnych na terenie danej jednostki terytorialnej. Za nami uplasowały się pozostałe gminy powiatu. Razem z trzema innymi gminami powiatu nowomiejskiego pozyskaliśmy najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapewniam, że lata 2010 – 2020 będą najlepszą dekadą w rozwoju gminy! I gwarantuję, że nie prześpimy najbliższych kilku lat, że zrobimy wszystko, by ten cel osiągnąć. Ale do tego potrzebne jest wsparcie mieszkańców, szczególnie w trudnych momentach.

Szanowni Państwo!

W 2015 roku konsekwentnie osiągaliśmy cele wyznaczone na bieżącą kadencję.

(Pełen tekst przemówienia dostępny tutaj.)

 

Przy pomocy prezentacji multimedialnej włodarz wymienił inwestycje, które udało się zrealizować, dokonał rozrachunku finansowego, wspomniał o ożywieniu gospodarczym dzięki napływającym inwestorom i przedsiębiorcom. Opowiedział o zorganizowanych, kultywowanych od lat wydarzeniach, a także skierował życzenia i podziękował za kolejny wspólny rok, za okazane gesty sympatii dla Gminy, wzajemne działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

 

W imieniu zaproszonych gości, noworoczne życzenia złożyli także Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Olsztynie, Starosta Nowomiejski, Przewodniczący Rady Gminy oraz w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie – Michał Wróblewski.

 

Wzorem ubiegłych lat przyznano statuetki dla osób i organizacji, które szczególnie wyróżniły się swoimi działaniami w 2015 roku. Laury Zasłużone dla Dobra Wspólnego otrzymali:

 

- Beata Hajduk – nauczycielka w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, gdzie jest też drużynową IV Drużyny Harcerskiej im. F. Chopina. To aktywna działaczka na rzecz rozwoju harcerstwa na terenie gminy, wyróżnia się działalnością innowacyjną, charytatywną, wolontariacką i opiekuńczą.

 

 

- Elżbieta Olszta – kustosz Biblioteki Publicznej w Jamielniku, z jej inicjatywy i dzięki jej staraniom powstała Izba Pamięci z eksponatami o bogatej wartości patriotycznej i sentymentalnej, przedmiotami codziennego użytku. Od wielu lat zaangażowana jest w działania na rzecz lokalnej społeczności, jedna z inicjatorek budowy pomnika gen. Waraksiewicza w Mszanowie.

 

- Dragoni Bratian – grupa pasjonatów smoczych łodzi, która powstała w czerwcu 2015 roku, a już 4 lipca wzięła udział w pierwszych zawodach. Drużyna liczy 10 osób, do tej pory zajęli III miejsca w Iławie, Lidzbarku i Olsztynie oraz IV we Włocławku. Dragoni to promocja aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu, a także gminy.

 

- OSP Skarlin – jedna z najprężniej działających jednostek OSP na terenie gminy. Druhowie są skuteczni nie tylko jako strażacy, ale potrafią też zjednoczyć siły i działać bezinteresownie dla wspólnego dobra. Dzięki ich staraniom i pracy została wyremontowana remiza i pomieszczenie biurowe OSP w Skarlinie.

 

Na zakończenie spotkania, przy zwyczajowej lampce szampana wzniesiono toast, obdarowując się przy tym wzajemnie ciepłymi słowami i serdecznościami na cały nowy rok. Był również poczęstunek i wspólny posiłek.

 

Tak upłynęło, to jedno z ważniejszych dla gminy, styczniowe popołudnie.

 

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości telewizji kablowej Eltronik.

 

 

 

Więcej zdjęć

 

 

Share