Gmina

Inwestycje

Kolejna umowa na projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – podpisana.

Rozmiar czcionki:

W dniu 13 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów pomiędzy Samorządem Województwa, a Beneficjentami działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich podpisanych umów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej wyniosła ponad 5,2 mln zł.

Samorząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie reprezentowany był przez Wójta Gminy Pana Tomasza Waruszewskiego oraz Skarbnika Gminy Panią Joannę Artuszewską.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie będzie realizowała operację pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny – Trasa nr 4.

Wartość inwestycji to 587 465,44 zł z czego dofinansowanie wynosi 129 573,00 zł.

Dzięki wybudowanej sieci o długości 2.395,5 mb osiem gospodarstw domowych zostanie podłączonych do gminnego wodociągu.

Warto dodać, że realizacja projektu zakończy starania władz gminy dotyczące zwodociągowania miejscowości Gwiździny, a projekt ten jest częścią kompleksowego rozwiązania zaopatrywania mieszkańców w wodę.

Share