Gmina

Inwestycje

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Rozmiar czcionki:

Dnia 17.06.2015 roku w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Skarlin – Podlszewo”, realizowanego w ramach „Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Podpis na dokumencie złożyli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski Marian Podziewski oraz reprezentujący gminę - Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski i Skarbnik Gminy Joanna Artuszewska.

 

Podczas spotkania w wojewódzkiej instytucji Wojewoda wyraził się z uznaniem na temat tego, że nasza gmina od 2011 roku zajmuje czołowe miejsca w rankingach ww. programu.

Przekazana dotacja na realizowaną inwestycję wynosi: 1 134 592 zł. Ostateczny termin zakończenia zadania to 31.08.2015 roku.

 

 

Obecnie cały czas trwają prace w obrębie Skarlina. W ostatnich dniach wykonano jezdnię asfaltową między drogą wojewódzką a powiatową.

Cały projekt ma na celu przede wszystkim poprawienie stanu technicznego jezdni oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i ożywienie gospodarcze tego obszaru. Przedsięwzięcie jest także nadzieją na rozwój turystyki na danym obszarze, zwiększenie zainteresowania terenami przez nowych inwestorów oraz poprawę dostępności komunikacyjnej.

W efekcie przebudowy na odcinku Skarlin – Podlaszewo m.in. wybudowane zostaną chodniki oraz przejścia dla pieszych, zatoczka autobusowa, próg zwalniający na początku drogi Skarlińskiej, jak również zamontowane zostaną lampy oświetleniowe i bariery ochronne.

 

 

 

 

Share