Gmina

Inwestycje

Konsultacje w Nawrze

Rozmiar czcionki:

W Świetlicy wiejskiej w Nawrze odbyły się wczoraj konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanej przebudowy dróg na odcinku Bratian – Marzęcice.

Przedsięwzięcie wiąże się także z przestawieniem ze skrzyżowania dróg kapliczki z figurą Matki Boskiej w celu poprawy bezpieczeństwa podróżujących, zarówno pojazdami jak i pieszo.

Spotkanie zorganizowane zostało w celu przedstawienia proponowanego rozwiązania, wysłuchania opinii mieszkańców oraz uzyskania akceptacji na realizację zmian. Urząd Gminy reprezentowany był przez Wójta Gminy – Tomasza Waruszewskiego, Kierownika Referatu i Inwestycji – Stanisława Bieleckiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy – Zbigniewa Wiśniewskiego.

Mieszkańcy wyrazili swoją przychylność dla pomysłu, ponadto Pan Szymon Bartkowski zaoferował przekazać, w formie użyczenia, grunt pod ww. kapliczkę.

 

 

 

 

Share