Gmina

Inwestycje

Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jamielniku podpisana

Rozmiar czcionki:

Umowa jamielnik12 lipca 2012 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Tomasz Waruszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Śpiżewskiej podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „REMBUD-PBK" Sp. z o.o. re­pre­zen­to­wa­nym przez jej Prezesa Wiesława Waśniewskiego na wykonanie całości robót związanych w wykonaniem zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku". Umowa opiewa na kwotę 399 224,48 zł (brutto). Roboty mają rozpocząć się w połowie lipca, a przewidywane umowne ich zakończenie to 3 wrzesień 2012 roku.

Celem zadania jest wzrost jakości życia mieszkańców wsi poprzez udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej, co spowoduje aktywne uprawianie sportu i rozwój fizyczny. W wyniku realizacji operacji odbywać się będzie popularyzacja aktywnego stylu życia, a wiec rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką itp.,

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi".

 

baner azbest

 

Share